“1 op 4 kmo’s betaalt jaarfactuur van meer dan 100.000 euro voor energie”

  • 14.02.2023
  • Kurt Deman
  • 2 min

De huidige energiecrisis laat duidelijk zijn sporen na bij de Belgische kmo’s. Ze hakt veel dieper in op de financiële gezondheid en het vertrouwen van de bedrijven dan de coronacrisis. Dat blijkt uit een rondvraag van onderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van Eneco,  bij 260 Belgische kmo’s. Als er specifiek wordt gekeken naar de energiefactuur van de kmo’s toont het onderzoek aan dat één op de vier (24%) een jaarlijks energiefactuur heeft van meer dan 100.000 euro.

In 2021 lag dat cijfer met 14% nog beduidend lager. Bij 18% van de KMO’s schommelt het jaarfactuur tussen 25.000 en 50.000 euro (het jaar voordien was dit nog maar 12%). Ook het aandeel van de energiekosten in de totale kosten van het bedrijf is scherp gestegen: acht op de tien respondenten geven aan dat het aandeel energiekosten fors is gestegen het laatste jaar. Bedrijfsleiders maken zich danig zorgen over de mogelijke gevolgen over de gestegen energieprijzen. Bijna de helft (46%) vreest zijn facturen niet te kunnen betalen. En ruim één op de drie (35%) overweegt zijn investeringen te verminderen. Ook ruim een derde (38%) vreest dat het bedrijf moet inboeten op competitiviteit.

Overheidssteunmaatregelen niet voldoende gekend

Ondanks het feit dat zowel de federale als de Vlaamse en Waalse overheden tal van steunmaatregelen hebben gelanceerd, blijkt dat amper 17% van de KMO’s er gebruikt van gemaakt heeft. Van de KMO’s die er géén gebruik van maakten, zegt zes op de tien dat ze niet wisten dat de maatregelen bestaan.

Tot slot blijkt ook dat kmo’s hun energieleveranciers steeds meer als een volwaardige partner beschouwen. Terwijl in 2021 27% van de KMO’s hun energieleverancier als een volwaardige businesspartner beschouwden, is dat percentage in 2022 gestegen naar 44%.