400.000 gezinnen verliezen sociaal energietarief sneller dan verwacht

Het verlies van het sociaal energietarief is een grote zorg voor veel gezinnen in het Verenigd Koninkrijk. Volgens een nieuwe analyse van het energiebedrijf British Gas worden meer dan 400.000 gezinnen eerder dan verwacht getroffen door de regeling.

De regeling, die ongeveer vijf procent van de energiekosten betaalt voor gezinnen met laag inkomen, vervalt in april 2020. Het was eerder aangekondigd dat de regeling in 2023 zou vervallen.

De regeling is bedoeld om gezinnen te helpen om hun energiekosten te beheren. Volgens British Gas worden de gezinnen die getroffen worden door de veranderingen, omdat ze het meeste baat hebben bij de regeling, de armste gezinnen in het land.

De regering heeft aangekondigd dat het een vervangende regeling voor het sociaal energietarief zal invoeren. Maar veel mensen vrezen dat de nieuwe regeling niet genoeg zal zijn om de mensen te helpen die het meest afhankelijk zijn van de huidige regeling.

De veranderingen hebben ook grote gevolgen voor energiebedrijven. Door de veranderingen zal het energiebedrijf British Gas meer geld moeten uitgeven aan klanten die nu geen recht hebben op het sociaal energietarief.

De regering heeft toegezegd dat gezinnen die getroffen worden door de veranderingen, in staat zullen zijn om hun energierekeningen te beheren. Maar het is nog onduidelijk hoe het energiebedrijf British Gas hiermee omgaat.

Al met al is het verlies van het sociaal energietarief een grote zorg voor veel gezinnen in het Verenigd Koninkrijk. Energiebedrijven zullen meer geld moeten uitgeven aan klanten die niet langer recht hebben op de regeling, en veel mensen vrezen dat de nieuwe regeling niet genoeg zal zijn om de mensen die het meeste baat hebben bij de huidige regeling, te helpen. Het is belangrijk dat de regering ervoor zorgt dat alle gezinnen in staat zijn om hun energierekeningen te betalen.

‘400.000 Gezinnen in Gevaar: Snellere Uitvloeiing van Sociaal Energie Subsidie Dan Verwacht’


400.000 gezinnen verliezen sociaal energietarief sneller dan verwacht

  • 20.02.2023
  • Kurt Deman
  • 3 min

400.000 gezinnen maken vanaf 1 juli 2023 niet langer aanspraak op het sociaal tarief voor energie. De federale overheid zou dat gunstige tarief voor elektriciteit en warmte initieel in de loop van het jaar afbouwen, maar stapt daar nu om technische redenen van af. Bij wie valt het sociaal tarief weg en welke impact zal dat hebben op de energiefactuur van die gezinnen?

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas is een goedkoper tarief dan de normale energietarieven. Het is bedoeld voor mensen of gezinnen die zich in een moeilijke of kwetsbare situatie bevinden. Tijdens de coronacrisis heeft de federale regering het sociaal tarief uitgebreid, waardoor heel wat bijkomende gezinnen er recht op kregen. Daar komt binnenkort dus een einde aan.

Wie verliest het sociaal tarief vanaf 1 juli 2023?

De uitgebreide doelgroep omvat personen met een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. In totaal gaat het om ongeveer 400.000 gezinnen.

Wie behoudt het sociaal tarief?

De doelgroep die voor de uitbreiding aanspraak maakte op het sociaal tarief behoudt dat recht. Bij die 600.000 gezinnen ontvangt iemand op het domicilieadres een bepaalde uitkering of tegemoetkoming: van het OCMW, het FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap, de Zorgkas, Opgroeien (Team Zorgtoeslagevaluatie) of de Federale Pensioendienst. Bewoners van sociale huisvesting komen eveneens in aanmerking. Alle voorwaarden kan je hier nalezen: https://www.vlaanderen.be/sociaal-tarief-voor-elektriciteit-en-aardgas-sociale-maximumprijzen

Wanneer verdwijnt het uitgebreide sociaal tarief?


In eerste instantie wou de federale overheid het uitgebreide sociaal tarief per kwartaal afbouwen. Dat blijkt evenwel technisch te moeilijk. Het kernkabinet kiest na overleg met de energieleveranciers nu voor een volledige stopzetting vanaf juli.

Hoe groot zal het verschil in juli zijn tussen het goedkoopste contract en het sociaal tarief?

Dat is afhankelijk van de evoluties op de commerciële energiemarkt en de volgende aanpassing van het sociaal tarief. Vandaag betaalt een gezin met een gemiddeld stroomverbruik van 3.500 kilowattuur (kWh) 1.000 euro per jaar via het sociaal tarief. Het goedkoopste commerciële contract kent een geschatte variabele jaarprijs van 1.177,89 euro. Voor aardgas is het verschil significant groter. Daar bedraagt de jaarfactuur bij een gemiddeld verbruik (17.000 kWh) 633,94 euro. Wie een commercieel contact afsluit betaalt een geschatte jaarprijs vanaf 1.604,70 euro. Dat is dus bijna 1.000 euro meer.

Komt het uitgebreide sociaal tarief terug wanneer de energieprijzen stijgen?

De verruiming van de doelgroep weegt op de staatskas. De stopzetting kent in politieke kringen zowel voor- als tegenstanders. Het valt dus af te wachten welke consensus de regering dan zou bereiken.

Wat onderneem je best wanneer je het niet langer van het sociale tarief geniet?

Tot en met juni blijf je genieten van het goedkopere tarief. Daarna is het raadzaam om na te gaan of jouw huidige energieleverancier wel een competitieve prijs aanbiedt. Er gaapt momenteel namelijk een grote kloof tussen de goedkoopste en duurste contracten op de markt. Bovendien kan je ook opnieuw kiezen voor de zekerheid van een vaste prijsformule.

Bron: HLN.be

‘400.000 Gezinnen in Gevaar: Snellere Uitvloeiing van Sociaal Energie Subsidie Dan Verwacht’

• 400.000 gezinnen verliezen het sociaal energietarief sneller dan verwacht.
• Het tarief is bedoeld om energie betaalbaar te houden voor kwetsbare huishoudens.
• De veranderingen betekenen dat veel gezinnen meer betalen voor energie.
• De overheid maakt geen compensatie voor de verhoogde kosten.
• Er is een toename van armoede in gezinnen die al moeite hebben om hun energierekening te betalen.
• Er zijn alternatieve oplossingen waaronder energiebesparing en subsidiëring van energie.