Accijnzen op aardgas verhogen in juli en oktober

Vanaf 1 juli en 1 oktober 2021 zullen de accijnzen op aardgas in België verhoogd worden. Deze beslissing werd genomen door de regering als onderdeel van hun inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de transitie naar een duurzamere energiebron te versnellen.

De accijnsverhoging op aardgas zal geleidelijk worden ingevoerd, waarbij elk van de twee verhogingen in twee delen wordt verdeeld. Op 1 juli 2021 zal de accijns worden verhoogd met 1,44 eurocent per kilowattuur (kWh). Op 1 oktober 2021 zal de accijns opnieuw worden verhoogd met 0,96 eurocent per kWh.

Deze verhoging zal naar verwachting leiden tot een stijging van de prijs van aardgas voor consumenten en bedrijven in België. De regering hoopt echter dat deze extra kosten zullen worden gecompenseerd door de lagere kosten van duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie.

Het verhogen van de accijnzen op aardgas is een belangrijke stap in de richting van het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Aardgas is een fossiele brandstof die bij verbranding CO2 uitstoot, wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Door de prijs van aardgas te verhogen, wordt het gebruik ervan minder aantrekkelijk en worden consumenten en bedrijven aangemoedigd om over te stappen op duurzamere alternatieven.

Deze maatregel past in het bredere beleid van de Belgische regering om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het land heeft zichzelf ambitieuze doelen gesteld om tegen 2030 de uitstoot met 35% te verminderen ten opzichte van 2005. Het verhogen van de accijnzen op aardgas is slechts een van de vele maatregelen die de regering neemt om deze doelen te bereiken.

Hoewel sommige mensen kritiek hebben op de accijnsverhoging op aardgas, omdat het de prijzen voor consumenten zal verhogen, is het belangrijk om te onthouden dat dit een noodzakelijke stap is om de overgang naar duurzamere energiebronnen te bevorderen. Door de prijs van aardgas te verhogen, worden consumenten en bedrijven aangemoedigd om over te stappen op duurzamere alternatieven die op de lange termijn beter zijn voor het milieu en de economie.

“Hogere accijnzen op aardgas vanaf juli en oktober: wat betekent dit voor jou?”


Accijnzen op aardgas verhogen in juli en oktober

  • 02.06.2023
  • Kurt Deman
  • 3 min

Na de aankondigde accijnsstijging in juli, volgt in oktober mogelijk een tweede verhoging, als gevolg van de sterk gedaalde aardgasprijzen. Al zou de impact volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem voor een gemiddeld gezin beperkt blijven tot 4 eurocent per maand.

Sinds 1 april betalen gezinnen extra accijnzen op hun energiefactuur. Die maatregel voerde de federale overheid synchroon in met de blijvende btw-verlaging van 21% naar 6%. De accijnzen zijn een flexibele, indirecte belasting. Je betaalt het volle tarief wanneer de prijzen op de energiebeurzen minder dan 100 euro per megawattuur (MWh) bedragen voor aardgas en minder dan 250 euro per megawattuur voor elektriciteit. Stijgen de marktprijzen boven dat niveau, dan dalen de accijnzen op een basisschijf van jouw verbruik. Maar daalt de aardgasprijs gedurende een kwartaal onder 45 euro, dan stijgen de accijnzen voor het meerverbruik boven 12.000 kilowattuur per jaar.

Aangekondigde verhoging vanaf juli

De accijnzen van april, mei en juni zijn gebaseerd op de gemiddelde energieprijzen van oktober, november en december 2022. Toen stonden de prijzen een stuk boven de grenswaarden van 100 en 250 euro. Nu de prijzen zich al enkele maanden onder die grenswaarden bevinden, staat het al een tijdje vast dat de accijnzen vanaf 1 juli stijgen naar de ‘normale’ accijnstarieven. “Voor elektriciteit bedraagt het volle tarief tot 30 juni 42,58 euro per MWh, voor gas 5,01 euro per MWh, exclusief 6% btw. Voor wie recht heeft op het sociaal tarief bedraagt het 0 euro. Vanaf 1 juli verhoogt het volle tarief tot 47,48 euro per MWh voor elektriciteit en 8,23 euro per MWh voor aardgas, telkens exclusief 6% btw. Klanten met een sociaal tarief betalen dan respectievelijk 23,62 euro en 2,77 euro per MWh”, gaf Stéphane Bocqué van Febeg, de sectorfederatie voor energie al in maart aan.”

Nieuwe stijging in vierde kwartaal

Vanaf oktober volgt er een nieuwe aanpassing, op basis van de gemiddelde gas- en stroomprijs in april, mei en juni. Het Rekenhof gaf aan dat, nu de gasprijs gedurende het lopende kwartaal onder 45 euro per megawattuur is gedaald, het accijnstarief in het vierde kwartaal mogelijk zal verhogen. Voor elektriciteit geldt dat mechanisme niet. Minister Van Peteghem verdedigt die aanpassing: “Het is een hervorming die zorgt voor een prijsbescherming wanneer de prijzen op de markt voor gas en elektriciteit exploderen. Het is echter evenzeer een hervorming die ervoor zorgt dat er een stabiele, voorspelbare en betaalbare fiscaliteit is voor onze gezinnen. Dat is de hervorming die wij hebben voorgesteld. Dat is wat de hervorming vandaag doet. Daar sta ik volmondig achter.”

Impact beperkt

De aanpassing van de accijnzen op aardgas in oktober wordt berekend op basis van het verschil van de marktprijs met de grenswaarde, waarop dan 6% wordt genomen. Momenteel bedraagt de prijs voor aardgas op de TTF101-beurs 43 euro of 2 euro onder de grenswaarde. Als antwoord op de bezorgdheid van Sofie Merckx (PVDA-PTB) en Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) gaf de minister aan dat de impact van de accijnsverhoging op die manier beperkt blijft. “Ik geef voor alle duidelijkheid mee dat het vandaag op een factuur van een gemiddeld gezin over 4 eurocent per maand gaat, op basis van de actuele prijzen.”

“Hogere accijnzen op aardgas vanaf juli en oktober: wat betekent dit voor jou?”

– De accijnzen op aardgas zullen in juli en oktober van dit jaar verhoogd worden.
– De verhoging van de accijnzen zal leiden tot een hogere prijs voor aardgas voor consumenten.
– De reden voor de verhoging is om de CO2-uitstoot te verminderen en zo bij te dragen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord.
– Aardgas is een fossiele brandstof en het verbruik ervan draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen.
– De verhoging van de accijnzen zal ook een financiële prikkel zijn voor consumenten om te kiezen voor duurzame alternatieven, zoals zonne-energie of warmtepompen.
– Het is nog niet bekend hoeveel de accijnzen zullen stijgen en hoeveel extra kosten dit zal opleveren voor consumenten.
– De verhoging van de accijnzen zal ook gevolgen hebben voor bedrijven die gebruik maken van aardgas als energiebron.
– Mogelijk zullen bedrijven overstappen naar duurzamere alternatieven om kosten te besparen.
– De verhoging van de accijnzen is onderdeel van een bredere strategie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de transitie naar duurzame energie te versnellen.
– Naast de verhoging van de accijnzen op aardgas worden ook andere maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te verminderen, zoals het stimuleren van elektrisch rijden en het verduurzamen van de industrie.