Betaal je vandaag meer voor groene stroom?

Betaal je vandaag meer voor groene stroom?

De vraag naar groene stroom is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Steeds meer consumenten en bedrijven willen hun ecologische voetafdruk verkleinen en kiezen daarom voor groene energiebronnen. Maar brengt deze groeiende populariteit van groene stroom ook hogere kosten met zich mee? Betaal je vandaag meer voor groene stroom?

Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig. Het hangt af van verschillende factoren, zoals de regio waarin je woont, de energieleverancier die je kiest en het type groene stroom dat je afneemt.

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen dat groene stroom doorgaans duurder is om op te wekken dan grijze stroom, die wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals kolen of gas. Dit komt voornamelijk doordat de technologieën die worden gebruikt voor het opwekken van groene energie, zoals windmolens en zonnepanelen, hogere investeringskosten met zich meebrengen.

Daarnaast moeten groene energieproducenten vaak betalen voor de garanties van oorsprong (GvO’s) die aantonen dat hun stroom daadwerkelijk groen is. Deze kosten worden uiteindelijk doorberekend aan de consument.

Echter, door de groeiende concurrentie in de groene energiemarkt en de technologische ontwikkelingen in hernieuwbare energiebronnen, zijn de kosten voor groene stroom de afgelopen jaren gedaald. Dit heeft ervoor gezorgd dat de prijsverschillen tussen groene en grijze stroom steeds kleiner worden.

Bovendien hebben veel energieleveranciers verschillende tariefstructuren en aanbiedingen, waardoor je als consument kunt kiezen voor een energiecontract dat past bij jouw budget en behoeften. Het loont dus om verschillende aanbieders te vergelijken en te kijken naar de prijs-kwaliteitverhouding van groene stroom.

Daarnaast zijn er ook verschillende subsidieregelingen en belastingvoordelen voor groene energieopwekking, die de kosten kunnen verlagen. Denk bijvoorbeeld aan de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) en de salderingsregeling voor zonnepanelen.

Kortom, hoewel groene stroom over het algemeen duurder is om op te wekken dan grijze stroom, zijn de kosten de afgelopen jaren gedaald en worden ze steeds meer concurrerend. Door de groeiende populariteit van groene energie zijn er meer aanbieders en verschillende tariefstructuren beschikbaar, waardoor je als consument kunt kiezen voor groene stroom die past bij je budget. Daarnaast zijn er ook subsidieregelingen en belastingvoordelen die de kosten kunnen verlagen. Het is dus mogelijk om vandaag groene stroom af te nemen zonder significant meer te betalen.

“Is groene stroom duurder geworden vandaag?”


Betaal je vandaag meer voor groene stroom?

  • 18.07.2023
  • Laatste update: 17.07.2023

  • Kurt Deman
  • 3 min

Het percentage geleverde elektriciteit uit hernieuwbare bronnen stijgt jaar na jaar. Almaar meer consumenten verbruiken dus groene stroom. Maar betaal je er ook meer voor? Mijnenergie.be zocht het uit.

Groene stroom is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen, zoals zon, wind, waterkracht, biomassa en geothermie. Fossiele brandstoffen als aardolie en steenkool behoren net als kernenergie niet tot die categorie en krijgen de benaming grijze energie. In 2022 kwam 40,3% van de geleverde elektriciteit in Vlaanderen uit hernieuwbare energiebronnen. Waterkracht (28,7%) vertegenwoordigde het grootste volume, gevolgd door windenergie op land (21,1%) en windenergie op zee (21,0%).

Zelfde energie uit stopcontact

Wanneer je kiest voor groene stroom, heb je geen toegang tot andere of betere elektriciteit dan jouw buur. Je krijgt wel de garantie dat jouw leverancier een hoeveelheid hernieuwbare energie produceert of koopt die overeenkomt met jouw verbruik. In België kan een leverancier op twee verschillende manieren groene stroom aanbieden: door zelf groene stroom te produceren via onder meer eigen windturbines of biogascentrales, of door certificaten van oorsprong te kopen bij andere producenten in België of Europa.

Groenwassen volgens Greenpeace

Dergelijke certificaten bewijzen dat de aangekochte energie groen is. Dat verklaart meteen ook waarom in Vlaanderen bijvoorbeeld 10,6% van de geleverde duurzame energie afkomstig is uit Noorwegen of 10,3% uit Frankrijk. Dat jouw energieleverancier groene energie levert, betekent dus niet noodzakelijk dat hij zelf elektriciteit uit hernieuwbare bronnen produceert. Milieuorganisaties als Greenpeace beschouwen het aankopen van dergelijke certificaten van oorsprong daarom als een vorm van ‘groenwassen’, aangezien de leveranciers mogelijk zelf nog altijd nucleaire of fossiele energie produceren.

Alternatieve duurzaamheidsscores

De duurzaamheidsscores die energievergelijkers als Mijnenergie.be en de v-test hanteren, baseren zich op het aandeel hernieuwbare energie binnen de energiemix van jouw contract. Ze houden dus geen rekening met de herkomst van de stroom. Greenpeace publiceert wel een alternatieve ranking, waarin het de herkomst meeneemt (https://mijngroenestroom.be/#ranking). Daarnaast beschikt de Vlaamse energieregulator VREG over een herkomstvergelijker, die je leert waar jouw stroom vandaan komt. (https://www.vreg.be/nl/herkomst-stroom-vergelijk-v2?suppliers=&products=)

Wat met het prijskaartje?

Een analyse van de goedkoopste enerigecontracten via Mijnenergie.be leert dat groene stroom niet noodzakelijk duurder hoeft te zijn. Van de top drie met het laagste prijskaartje zijn twee tarieven 100% groen. De top tien telt zelfs zeven tarieven met 100% groene stroom.

Buitenbeentjes

Naast de klassieke leveranciers vormen de coöperatieve energieleveranciers de buitenbeentjes. Spelers als Cociter, Ecopower, Aspiravi Energy en Wase Wind investeren in hernieuwbare energie voor hun coöperanten. Een andere uitdager, Bolt Energie, koopt zijn energie dan weer rechtstreeks aan bij lokale producenten van hernieuwbare energie.

Hoe groen is jouw energiecontract?

Via de jaarlijkse eindafrekening krijgt elke eindafnemer informatie over de oorsprong van de elektriciteit die zijn leverancier levert: de zogenaamde ‘fuel mix’ of energiemix.

 

 

 

 

“Is groene stroom duurder geworden vandaag?”

– De prijs van groene stroom kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de vraag en het aanbod op de energiemarkt.
– In sommige gevallen kan groene stroom duurder zijn dan grijze stroom, omdat de productie ervan hogere kosten met zich meebrengt.
– Echter, door de groeiende populariteit en vraag naar groene stroom, zijn de prijzen de afgelopen jaren gedaald en kunnen ze soms vergelijkbaar zijn met die van grijze stroom.
– Bovendien kunnen overheden subsidies en stimuleringsmaatregelen bieden om groene stroom te bevorderen en de prijzen ervan te verlagen.
– Het is ook belangrijk op te merken dat de prijs van groene stroom afhankelijk is van het type en de bron van de groene energie, zoals zonne-energie, windenergie of biomassa.
– Sommige energieleveranciers bieden speciale tarieven of pakketten aan voor groene stroom, waardoor het financieel aantrekkelijker kan zijn voor consumenten.
– Het is raadzaam om verschillende energieleveranciers te vergelijken en te onderzoeken welke prijzen zij hanteren voor groene stroom voordat je een keuze maakt.