Bieden energieleveranciers wel hun goedkoopste prijzen bij wegvallen sociaal tarief?

Het sociaal tarief is een regeling die in België bestaat voor mensen met een laag inkomen. Dit tarief zorgt ervoor dat deze mensen een lagere energiefactuur krijgen dan mensen zonder sociaal tarief. Echter, recentelijk is er discussie ontstaan over de vraag of energieleveranciers hun goedkoopste prijzen bieden bij het wegvallen van het sociaal tarief.

Het wegvallen van het sociaal tarief kan voor sommige huishoudens een flinke financiële impact hebben. Zij zijn dan namelijk aangewezen op het reguliere tarief, dat vaak hoger ligt dan het sociaal tarief. Het is dan ook begrijpelijk dat er vraag is naar goedkopere energietarieven bij het wegvallen van het sociaal tarief.

Maar bieden energieleveranciers deze goedkopere tarieven wel aan? Het antwoord hierop is niet eenduidig. Sommige energieleveranciers bieden wel degelijk goedkopere tarieven aan voor mensen zonder sociaal tarief. Zij hebben bijvoorbeeld speciale tarieven voor mensen met een laag inkomen, die net iets hoger liggen dan het sociaal tarief maar nog steeds goedkoper zijn dan het reguliere tarief.

Andere energieleveranciers bieden echter geen speciale tarieven aan voor mensen zonder sociaal tarief. Zij hanteren het reguliere tarief voor alle klanten, ongeacht hun inkomen. Hierdoor kan het voor sommige huishoudens financieel lastig zijn om over te stappen naar een andere energieleverancier, omdat zij dan alsnog het reguliere tarief moeten betalen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat energieleveranciers niet verplicht zijn om goedkopere tarieven aan te bieden bij het wegvallen van het sociaal tarief. Het is aan de individuele energieleverancier om hier al dan niet voor te kiezen. Het is dan ook verstandig voor huishoudens die afhankelijk zijn van het sociaal tarief om goed te kijken naar de verschillende energieleveranciers en hun tarieven, en zo de beste optie te kiezen voor hun situatie.

In conclusie, bieden niet alle energieleveranciers goedkopere tarieven aan bij het wegvallen van het sociaal tarief. Het is aan de individuele energieleverancier om hier al dan niet voor te kiezen. Huishoudens die afhankelijk zijn van het sociaal tarief doen er dan ook goed aan om goed te kijken naar de verschillende energieleveranciers en hun tarieven, en zo de beste optie te kiezen voor hun situatie.

“Geen sociaal tarief meer? Let op: energieleveranciers bieden niet altijd hun goedkoopste prijzen aan!”


Bieden energieleveranciers wel hun goedkoopste prijzen bij wegvallen sociaal tarief?

  • 25.05.2023
  • Kurt Deman
  • 4 min

Het einde van het sociaal energietarief nadert voor meer dan 400.000 gezinnen met rasse schreden. Vanaf 1 juli vallen zij terug op de commerciële markttarieven, waardoor ze hun energierekening al snel met 1.000 euro zien oplopen. Testaankoop vreest dat niet alle energieleveranciers hun goedkoopste tarief zullen voorstellen, zoals de wet het nochtans voorschrijft. Mijnenergie.be deed zelf een rondvraag bij de verschillende energieleveranciers.

Meer dan 400.000 extra gezinnen betalen sinds de coronacrisis een pak minder voor elektriciteit en aardgas dankzij het sociaal tarief. Na verschillende verlengingen van dat gunstregime omwille van de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis, legt de federale overheid die maatregel vanaf 1 juli definitief aan banden. Dat betekent dat ze vanaf 1 juli het gewone commerciële tarief betalen. Waar de impact voor elektriciteit beperkt blijft tot maximaal ruim 400 euro, loopt de factuur voor aardgas minimaal 750 euro op. Bij de duurste commerciële tarieven betaal je plotsklaps zelfs ruim 1.200 euro meer.

Bezorgdheid Testaankoop

De federale overheid legt de energieleveranciers op hun goedkoopste energietarief voor te stellen aan wie niet langer van het sociaal tarief geniet. Maar dat blijkt volgens Testaankoop voor interpretatie vatbaar. De consumentenorganisatie uitte haar bezorgdheid en vreest dat de consument toch niet altijd het goedkoopste tarief zal aangereikt krijgen.

We polsten naar een reactie bij de vijf grootste energieleveranciers, samen goed voor een marktaandeel van bijna 90%. Engie zet zijn klanten automatisch over op de tariefformule Flow. Dat blijkt niet het goedkoopste contract van de marktleider te zijn. “We voorzien daarom een extra korting als commerciële geste, enkel geldig voor de klanten voor wie het uitgebreid sociaal tarief op 1 juli vervalt. Flow is sowieso ons goedkoopste contract met telefonische dienstverlening. Wie toch een ander tarief wil, kan uiteraard zelf het initiatief nemen om een ander contract af te sluiten”, aldus woordvoerster Nele Scheerlinck.

Goedkoopste tarief, maar korting is tijdelijk

Klanten van Luminus bij wie het sociaal tarief wegvalt, schakelen over op het vergelijkbare tarief van Luminus: Comfyflex. Opnieuw blijkt er met Luminus Basic een voordeligere optie te bestaan. “Dat klopt”, reageert woordvoerder Brecht Snoeks, “maar Luminus Basic is een exclusief online tarief. Klanten met dat tarief kunnen Luminus enkel via chat of het contactformulier op onze website contacteren. Ze kunnen dus niet bellen naar Luminus. Bij klanten met het tarief Luminus Comfy is dat wel mogelijk. Klanten voor wie het sociaal tarief wegvalt en die we overzetten naar Luminus Comfyflex voorzien we de eerste drie maanden van een tijdelijke korting. Die doelgroep geniet dus van het goedkoopste tarief op dat moment, dus ook goedkoper dan Luminus Basic.” Eenzelfde verhaal bij TotalEnergies, waar de klant terugvalt op het contract Pixel Blue met telefonische dienstverlening en tijdelijk van een korting geniet, die de prijs gelijkstelt met de goedkopere formule Pixel, met enkel online ondersteuning.

Eneco biedt met Eneco Flex sowieso slechts één variabel tarief aan op de energiemarkt, waar de consument dus logischerwijze op terugvalt. Bij Mega keert de klant automatisch terug naar het tarief dat hij al voor de uitbreiding van het sociaal tarief betaalde. “De formules verschillen qua prijs omwille van de dienstverlening, die bijvoorbeeld al dan niet volledig online verloopt. Is jouw tarief duurder dan onze goedkoopste optie, dan voeren we een correctie uit, zodat de klant toch van het gunstigste tarief kan genieten.”

Belangrijk om te weten is dat de energieleveranciers die contracten maar voor een periode van drie maanden hoeven toe te passen. Je geniet dus slechts tijdelijk met zekerheid van de kortingen en het goedkoopste tarief binnen de portfolio van de energieleveranciers. Testaankoop stelde eerder al vragen bij die beperking. “Het gaat om bestaande contracten met een normale looptijd van een jaar of langer, dus er is geen reden om die te beperken tot drie maanden”, luidde de bedenking.

Je onderneemt best zelf actie

Zelfs al stelt jouw energieleverancier zijn goedkoopste tarief voor, dan nog is het altijd een goed idee om het aanbod van jouw energieleverancier te vergelijken met mogelijke goedkopere alternatieven op de markt. Tussen de prijzen van de verschillende marktspelers gaapt immers een kloof van honderden euro’s. Gezien er een overstapperiode van één maand geldt, maak je dus best nog vandaag een vergelijking om vanaf 1 juli meteen van het goedkoopste commerciële tarief te genieten. Een alternatief bestaat uit de groepsaankoop van Wikipower, waarvan de laatste inschrijvingsdagen zijn aangebroken.

Maak je je zorgen over je hoge energiefactuur?

Via een vergelijking op Mijnenergie.be weet je snel of je effectief te veel betaalt. Bovendien sluit je na je vergelijking zonder problemen een nieuw energiecontract af.

Ja, ik wil minder betalen

 

 

 

 

 

 

“Geen sociaal tarief meer? Let op: energieleveranciers bieden niet altijd hun goedkoopste prijzen aan!”

– Energieleveranciers zijn niet verplicht om hun goedkoopste prijzen aan te bieden bij het wegvallen van het sociaal tarief.
– Sommige energieleveranciers bieden wel kortingen aan voor klanten die het sociaal tarief verliezen, maar deze kortingen zijn niet altijd even hoog als het sociaal tarief.
– Het kan dus voordelig zijn om te vergelijken tussen verschillende energieleveranciers om de beste prijs te vinden na het wegvallen van het sociaal tarief.
– Het is ook belangrijk om te kijken naar andere factoren zoals vaste of variabele tarieven en contractduur.
– Sommige energieleveranciers bieden ook speciale tarieven aan voor kwetsbare groepen zoals mensen met een laag inkomen of mensen in energie-armoede.
– Het is dus belangrijk om goed te informeren en te kijken naar alle opties voor het vinden van de beste deal na het wegvallen van het sociaal tarief.
– Het wegvallen van het sociaal tarief kan voor sommige mensen leiden tot hogere energiekosten, dus het is belangrijk om op tijd te kijken naar alternatieven en te voorkomen dat er schulden ontstaan.