Heb je recht op een sociaal tarief voor energie en hoeveel voordeel doe je er mee?

Het energiebedrijf heeft in samenwerking met de overheid een speciaal tarief voor mensen die recht hebben op een sociaal tarief. Hiermee kunnen mensen met een beperkt inkomen profiteren van lagere tarieven voor energie. Maar wat is precies een sociaal tarief en wat zijn de voordelen ervan?

Een sociaal tarief is een tarief dat mensen met een laag inkomen kunnen aanvragen bij het energiebedrijf. Met dit tarief krijgen ze een korting op hun energierekening, wat betekent dat ze minder betalen voor hun energie. Om in aanmerking te komen voor een sociaal tarief moeten mensen een inkomensverklaring aanvragen bij hun gemeente.

De voordelen van een sociaal tarief zijn groot. Het betekent dat mensen minder hoeven te betalen voor hun energie. Dit kan beduidend schelen in de maandelijkse kosten. Daarnaast krijgen mensen die een sociaal tarief aanvragen vaak ook extra voordelen, zoals een korting op het aanschaffen van energiezuinige apparaten of het ontvangen van gratis energie-advies.

Kortom, mensen met een laag inkomen kunnen profiteren van een sociaal tarief voor energie. Door dit tarief te gebruiken, kunnen ze de maandelijkse energierekening verlagen en ook andere voordelen ontvangen. Als je denkt dat je recht hebt op een sociaal tarief, neem dan contact op met je energiebedrijf om te zien of je kunt profiteren van dit voordeel.

“Ontdek je voordeel met een sociaal tarief voor energie: doe de test!”


Heb je recht op een sociaal tarief voor energie en hoeveel voordeel doe je er mee?

  • 03.02.2023, 14:02
  • Laatste update: 06.02.2023, 14:02

  • Kurt Deman
  • 4 min

Ongeveer een miljoen gezinnen betaalt vandaag een sociaal energietarief. Het helpt om de kosten voor elektriciteit en aardgas betaalbaar te houden voor wie budgettair over minder ruimte beschikt. Maar hoe weet je of je er recht op hebt, hoeveel betaal je minder en gelden er nog andere voordelen?

Sociaal tarief: ruim 900 voordeliger voor aardgas

De federale energieregulator CREG berekent het sociaal tarief vier maal per jaar. De tarieven evolueren op kwartaalbasis mee met de evoluties op de energiemarkten. Het sociaal tarief is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder. Voor elektriciteit varieert het sociaal tarief naargelang jouw gezin beschikt over een enkelvoudige teller (dagteller), een tweevoudige teller (dag- en nachtteller) of uitsluitend een nachtteller.

In onderstaande tabel leggen we de goedkoopste jaarprijzen van februari 2023 via Mijnenergie.be op de commerciële markt naast het sociaal tarief. We gaan telkens uit van een gemiddeld verbruik.

Sociaal tarief Goedkoopste commerciële tarief via Mijnenergie.be Verschil
Enkelvoudig tarief elektriciteit 1.000,21 euro 1.165,22 euro 165,01 euro
Tweevoudig tarief (dag/nacht) elektriciteit 969,30 euro 1.163,16 euro 193,86 euro
Aardgas 633,94 euro 1.534,81 euro 900,87 euro

De impact van het sociaal tarief is significant groter op de aardgasfactuur. Aangezien de aanpassing per kwartaal gebeurt, zullen de dalende energieprijzen bovendien pas vanaf april naar het sociaal tarief doorsijpelen. Als de daling zich verderzet of de prijzen stabiliseren, neemt het verschil tussen het sociaal tarief en de commerciële tarieven het tweede kwartaal van 2023 dus verder toe.

Wat met het capaciteitstarief?

De nieuwe berekening van de nettarieven is niet van toepassing op gezinnen met een sociaal tarief. Het piekvermogen heeft dus geen invloed op de netkosten.

Wat met het basispakket voor aardgas en elektriciteit?

De federale overheid voorziet tot en met maart in een basispakket om de energiefactuur te verlichten. Die tegemoetkoming geldt niet in het geval van een sociaal tarief.

Kortingsbonnen voor energiezuinige huishoudelektro

Wie van het sociaal tarief geniet, ontvangt een korting van 250 euro bij aankoop van een energiezuinige wasmachine, droogkast, koelkast of diepvries. Die kortingbon kan je online aanvragen via de website van Fluvius.

Wie heeft recht op het sociaal tarief?

  • Jezelf (of een gezinslid dat bij je gedomicilieerd is) ontvangt één van volgende tegemoetkomingen van het OCMW:

* een leefloon
* een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon
* maatschappelijke steun van het OCMW, geheel of gedeeltelijk terugbetaald door de federale staat
* een voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een tegemoetkoming voor gehandicapten

–  Jezelf (of een gezinslid dat bij je gedomicilieerd is) ontvangt tegemoetkomingen van de FOD Sociale Zekerheid Directie Personen met een Handicap:

* een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%
* een inkomensvervangende tegemoetkoming
* een integratietegemoetkoming
* een tegemoetkoming voor hulp van derden

–  Jezelf (of een gezinslid dat bij je gedomicilieerd is) ontvangt volgende tegemoetkoming:

* in het Vlaamse Gewest: een zorgbudget voor ouderen met zorgnood via de Zorgkas
* in  het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden via IRISCARE

–  Jezelf (of een gezinslid dat bij je gedomicilieerd is) ontvangt volgende tegemoetkoming:
* in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:  een bijkomende kinderbijslag voor kinderen getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal

–  Jezelf (of een gezinslid dat bij je gedomicilieerd is) ontvangt volgende tegemoetkoming van de Federale Pensioendienst:

* een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
* een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
* een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%
* een tegemoetkoming voor hulp van derden

Doelgroep tijdelijk uitgebreid

Almaar meer mensen ondervinden problemen om hun energiefactuur te betalen. Om die gezinnen te ondersteunen, breidde de federale overheid de doelgroep van het sociaal tarief eind 2020 uit. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en een contract hebben afgesloten als residentiële afnemer van elektriciteit, aardgas of warmte, hebben bijgevolg tijdelijk recht op het sociaal tarief. Dat uitgebreide sociaal tarief wordt nu afgebouwd in vier fasen. De groep die er in 2021  is bijgekomen, zal geleidelijk aan weer meer moeten gaan betalen (per kwartaal wordt het lager tarief telkens met 25 procent afgebouwd).

Hoe vraag ik het sociaal tarief aan?

De federale overheid kent het sociaal tarief in de meeste gevallen automatisch toe. Je hoeft dus zelf geen stappen te ondernemen.

“Ontdek je voordeel met een sociaal tarief voor energie: doe de test!”

• Het sociaal tarief voor energie is een korting op de energierekening voor mensen met een laag inkomen.

• Het voordeel dat je er mee doet, hangt af van de stroomverbruik en het tarief dat je energieleverancier bereken.

• Om in aanmerking te komen voor het sociaal tarief, moet je voldoen aan de voorwaarden die door de energieleverancier worden gesteld.

• De korting kan oplopen tot wel 20% op je energierekening.

• Je kunt controleren of je recht hebt op het sociaal tarief door contact op te nemen met je energieleverancier.

• Als je recht hebt op het sociaal tarief, is het raadzaam om ervoor te zorgen dat je je energieverbruik zo laag mogelijk houdt om zo veel mogelijk voordeel te behalen.