Hoe reken je de prijs van hernieuwbare energie door in de verkoopwaarde van een woning?

Hernieuwbare energie wordt steeds populairder in de vastgoedsector, omdat het niet alleen helpt om de impact op het milieu te verminderen, maar ook kostenbesparingen op lange termijn met zich meebrengt. De vraag rijst echter hoe de prijs van hernieuwbare energie moet worden verrekend in de verkoopwaarde van een woning. In dit artikel zullen we deze kwestie onderzoeken en enkele richtlijnen bieden voor het evalueren van de waarde van een woning met hernieuwbare energie.

Een van de belangrijkste overwegingen bij het berekenen van de prijs van hernieuwbare energie in een woning is de initiële investering. De meeste hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen of geothermische systemen, vereisen een aanzienlijke investering om te installeren. Deze initiële kosten moeten worden meegenomen bij het bepalen van de waarde van de woning. Het is belangrijk om verschillende factoren in overweging te nemen, zoals de omvang van het systeem, de kwaliteit van de apparatuur en de potentiële besparingen op de energierekening.

Daarnaast moeten de potentiële energiebesparingen worden meegewogen bij het evalueren van de waarde van een woning met hernieuwbare energie. Het is belangrijk om de potentiële besparingen op de energierekening in kaart te brengen en deze te vertalen naar een realistische waarde. Dit kan worden bereikt door het bepalen van het gemiddelde energieverbruik van de woning en het vergelijken van de kosten van traditionele energiebronnen met die van hernieuwbare energie.

Een andere factor om rekening mee te houden is de levensduur en de onderhoudskosten van het hernieuwbare energiesysteem. Hoewel hernieuwbare energiebronnen meestal een langere levensduur hebben dan traditionele energiebronnen, kunnen er nog steeds onderhouds- en vervangingskosten zijn. Deze kosten moeten worden meegenomen bij het bepalen van de waarde van de woning.

Daarnaast kan de vraag naar woningen met hernieuwbare energie ook een rol spelen bij het bepalen van de verkoopwaarde. Met de groeiende bewustwording van milieukwesties en de toenemende vraag naar duurzaamheid, kunnen woningen met hernieuwbare energie aantrekkelijker zijn voor potentiële kopers. Dit kan de waarde van de woning verhogen.

Het is belangrijk op te merken dat het bepalen van de prijs van hernieuwbare energie in de verkoopwaarde van een woning geen exacte wetenschap is. Het is raadzaam om een professional op het gebied van vastgoed of hernieuwbare energie te raadplegen om een nauwkeurige schatting te maken. Deze professionals hebben de nodige kennis en ervaring om de waarde van hernieuwbare energie in een woning correct te bepalen.

Al met al kan het toevoegen van hernieuwbare energiebronnen aan een woning de verkoopwaarde verhogen. Potentiële kopers zijn steeds meer bereid te investeren in duurzame en energiezuinige woningen. Door rekening te houden met de initiële investering, potentiële energiebesparingen, levensduur en onderhoudskosten, evenals de vraag naar dergelijke woningen, kan de prijs van hernieuwbare energie correct worden verrekend in de verkoopwaarde van een woning.

De impact van de prijs van hernieuwbare energie op de waarde van een woning: een analyse


Hoe reken je de prijs van hernieuwbare energie door in de verkoopwaarde van een woning?

  • 01.08.2023
  • Laatste update: 27.07.2023

  • Kurt Deman
  • 3 min

Tachtig procent van de Belgen vindt duurzaamheid een belangrijk criterium bij de keuze voor een woning. Dat blijkt uit onderzoek van BNP Paribas Fortis. Als verkoper hoop je dan ook dat zonnepanelen, een warmtepomp of thuisbatterij de verkoopwaarde opkrikken. Maar hoe reken je die investeringen door? En loont het om zonnepanelen te plaatsen op een woning die je binnenkort wil verkopen? Mijnenergie.be vroeg het aan Johan Krijgsman, CEO bij vastgoedspecialist ERA.

BNP Paribas Fortis liet het onderzoek uitvoeren door studiebureau Profacts. Daaruit blijkt dat 88 procent van de Belgen stelt dat de aanwezigheid van zonnepanelen de duurzaamheid bepaalt. “Om te bepalen in hoeverre je de waarde ervan in de verkoopprijs kunt doorrekenen, bestaat geen eenduidig antwoord”, legt Johan Krijgsman uit. “De verkoopwaarde is een som van vele elementen: de ligging, de grondwaarde, de oppervlakte … De impact van hernieuwbare energie op de vraagprijs zal groter zijn bij het ene dan het andere pand. Dat geldt bijvoorbeeld eveneens voor de aanwezigheid van een zwembad.”

Auto met opties

Je kunt de verkoopwaarde van een woning volgens Johan Krijgsman ook niet zomaar als het resultaat van de som der delen. “Vergelijk het met een auto met opties. Wanneer je bij de aankoop van een nieuwe wagen zelf die opties kiest, dan betaal je er de integrale prijs voor. Op de tweedehandsmarkt beschouwt de koper die opties misschien als minder noodzakelijk. Hij zal er bijgevolg niet de volle pot voor neertellen.”

Toch valt de impact van hernieuwbare energie op de verkoopwaarde volgens de expert niet te onderschatten. “Duurzaamheid geldt als een belangrijk verkoopargument. Huizen met een gunstige EPC-waarde liggen beter in de markt en dat vertaalt zich ook in een hogere prijs. We duiden die energieopbrengst vaak in de verkoopfiches van onze panden. Bovendien bevinden zonnepanelen, warmtepompen, thuisbatterijen en andere technieken zich doorgaans in goed onderhouden woningen.”

Langetermijninvestering

Johan Krijgsman merkt dat de consument hernieuwbare energie vooral als een langetermijninvestering beschouwt. “Het lijkt me niet aangewezen om zonnepanelen te plaatsen in een woning die je binnen enkele maanden wil verkopen. Die meerwaarde zal je er niet uithalen. Wie over enkele jaren een verhuis plant, kan dat zeker wel overwegen. De combinatie van een energiebesparing gedurende de jaren dat je er nog woont en de hoger verkoopwaarde zullen dan in veel gevallen wel rendabel blijken.”

Wat met verhuur?
De vastgoedspecialist merkt dat de motivatie voor energiezuinige renovaties op de verhuurmarkt lager ligt. “De renovatieverplichting voor residentiële gebouwen zorgt voor een dwingend karakter.” Sinds 1 januari 2023 geldt de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen. Voor alle woningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met EPC-label E of F, is renovatie tot label D of beter verplicht, binnen vijf jaar na aankoop. Gebeurt dat niet, dan is het niet toegelaten het pand te verhuren.

“Zonder die renovatieverplichting investeren weinig verhuurders in zonnepanelen of andere technieken, aangezien ze er de opbrengst zelf niet voor incasseren. De huurder zal er ook niet meteen een veel hogere huursom voor neertellen. Het zou misschien handig zijn om een systeem te introduceren, waarbij de verhuurder aan de hand van de meetgegevens van de digitale meter concreet kan aantonen hoeveel de huurder bespaart door de plaatsing van de zonnepanelen. Die informatie zou dan de onderhandelingen mee kunnen bepalen.”

Besparen op je energiefactuur?

Dat doe je eenvoudig door een vergelijkingstest te maken via Mijnenergie.be. Zo vind je een goedkopere energieleverancier. Bovendien regelt je oude energieleverancier de overstap. Vergelijk via volgende knop.

Ja, ik wil besparen

 

De impact van de prijs van hernieuwbare energie op de waarde van een woning: een analyse

– Bepaal de jaarlijkse kostenbesparingen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de woning, zoals zonne-energie of windenergie.
– Bereken de terugverdientijd van de investering in hernieuwbare energie, gebaseerd op de geschatte kostenbesparingen en de initiële investering.
– Neem de jaarlijkse kostenbesparingen en de terugverdientijd op in de verkoopwaarde van de woning, als een extra voordeel voor potentiële kopers.
– Voer een vergelijkende analyse uit van vergelijkbare woningen met en zonder hernieuwbare energievoorzieningen om het waardeverschil te bepalen.
– Werk samen met een professional op het gebied van vastgoedwaardering om de specifieke impact van hernieuwbare energie op de verkoopwaarde van de woning te bepalen.
– Promoot het gebruik van hernieuwbare energiebronnen als een verkoopargument en benadruk de voordelen ervan, zoals lagere energiekosten en een verminderde ecologische impact.
– Informeer potentiële kopers over eventuele subsidies of financiële voordelen die beschikbaar zijn voor woningen met hernieuwbare energiebronnen.
– Zorg voor gedetailleerde documentatie en certificering van de hernieuwbare energie-installaties in de woning om de waarde ervan te ondersteunen.