In welke provinciehoofdstad betaal je de laagste nettarieven?

  • 14.07.2023
  • Kurt Deman
  • 2 min

Meer dan de helft van de energiefactuur gaat naar heffingen, btw en netkosten. Een deel daarvan betaal je aan jouw netbeheerder. Hoewel die nutsbedrijven verschillende tarieven hanteren, kan je jouw netbeheerder zelf niet kiezen. Mijnenergie.be vergeleek het kostenplaatje tussen de Vlaamse provinciehoofsteden.

De nettarieven zijn de tarieven die je betaalt om elektriciteit of aardgas tot bij je thuis te brengen. Ze dekken tevens de kosten voor de aanleg en het onderhoud van het distributienet, alsook de transmissiekosten. De nettarieven hangen af van de distributienetbeheerder die jouw regio bedient. De investeringen die jouw netbeheerder plant, bepalen de kwaliteit van de dienstverlening en de daaraan verbonden kosten.

Onderlinge verschillen gering

 

Brugge Hasselt Antwerpen Gent Leuven Bergen
Netbeheerder IMEWO Fluvius Limburg Fluvius Antwerpen IMEWO IVERLEK ORES Hainaut
Goedkoopste jaartarief elektriciteit 1.148,28 euro 1128,37 euro 1.121,15 euro 1.148,28 euro 1.144,86 euro 1.276,75 euro
Nettarieven elektriciteit 340,39 euro 320,48 euro euro 313,25 euro 340,39 euro 336,97 euro 435,42 euro
Goedkoopste jaartarief aardgas 1.422,40 euro 1403,99 euro 1396,91 euro 1422,40 euro 1406,90 euro 1607,42 euro
Nettarieven aardgas 265,70 euro 247,28 euro 240,20 euro 265,70 euro 250,20 euro 494,44 euro

 

Wanneer we de provinciehoofdsteden vergelijken, dan valt op dat de verschillen bij een gemiddeld energieverbruik (3.500 kWh stroom en 17.000 aardgas) vrij beperkt blijven. Zowel voor elektriciteit als aardgas gaat het om ongeveer 25 euro verschil tussen de goedkoopste (Antwerpen) en duurste provinciehoofdstad (Gent en Brugge). De duurste Vlaamse netbeheerder is Gaselwest, die onder meer grote delen van de Westhoek bedient, met voor stroom 394,61 euro en voor aardgas 278,99 euro netkosten. Wat in het oog springt, zijn de hoge nettarieven in Wallonië. De inwoner van Bergen hoest voor elektriciteit en aardgas samen meer dan 290 euro extra op tegenover de Antwerpenaar.

Densiteit

Die verschillen vallen toe te schrijven aan de afzetvolumes per netgebied. In regio’s met een hoge densiteit bedient de netbeheerder meer woningen van stroom en aardgas en moet hij een hogere netcapaciteit voorzien. Of anders verwoord: in een stad zijn er meer huishoudens aangesloten per  kilometer stroom- of aardgasnet, en liggen de kosten dus lager. Al gaat die theorie niet altijd op, want het netwerktarief in landelijk Limburg ligt bijvoorbeeld lager dan in de West-Vlaamse centrumstad Kortrijk.