investeren in hernieuwbare energie biedt veel potentieel


Een investering in hernieuwbare energie biedt een uitstekend financieel rendement en een manier om uw geld in te zetten voor mens en milieu. Investeringen in duurzame energie spelen ook een cruciale rol in de aanpak van het wereldwijde klimaatprobleem.

  • De diverse vormen van duurzame energie hebben elk hun voor- en nadelen. 
  • Het klimaatprobleem vergt aanzienlijke investeringen.
  • Een mix van duurzame energiebeleggingen spreidt het risico.
  • FutureEnergyFund belegt in wind, zon en waterstof.

Beleggen in hernieuwbare energie: veel mogelijkheden

Wie in groene energie wil beleggen, heeft verschillende opties. Zo kun je zonnepanelen kopen voor je huis of rechtstreeks investeren in zonne-energieprojecten. Daarnaast kun je op de beurs aandelen kopen in bedrijven die duurzame energie leveren of technologie voor duurzame energie ontwikkelen. Er zijn allerlei soorten duurzame energie, zoals: 

windenergie
zonne-energie
waterstof 
waterkracht
geothermische energie
biomassa

Deze vormen van energie hebben elk hun voor- en nadelen. Al deze vormen bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase, maar zullen ze onvermijdelijk steeds efficiënter, en dus rendabeler worden.

Investeringen zijn nodig om opwarming van de aarde tegen te gaan

Er zijn technologische uitdagingen bij de productie van energie en bij de opslag en het transport ervan. Dit vergt investeringen, niet alleen van overheden maar ook van investeerders. Deze investeringen zijn hard nodig om de overgang te maken naar een duurzame energievoorziening. Die is noodzakelijk om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Investeerders kunnen hieraan een waardevolle bijdrage leveren en tegelijkertijd een financieel rendement behalen.

Investeren in welke duurzame energie?

Beginnende beleggers zullen zich eerst moeten afvragen in welke duurzame energie zij willen investeren. Wind- en zonne-energie lopen momenteel voorop. Zowel windturbines als zonnecollectoren hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt in het verbeteren van de rentabiliteit. Biomassa is niet onomstreden; critici waarschuwen dat het een aanslag is op de bossen. Waterstof staat nog in de kinderschoenen, maar groene waterstof is een veelbelovende hernieuwbare vorm van energie die wordt opgewekt uit duurzame bronnen.

Kernenergie, een riskant alternatief

Kernenergie wordt steeds vaker genoemd als oplossing in de duurzame energietransitie, maar het blijft een riskante optie. Denk aan Tsjernobyl en Fukushima. Willen we die risico’s lopen als er veiligere, duurzame alternatieven beschikbaar zijn, zoals groene waterstof? Het maatschappelijk debat hierover is nog gaande. Daar komt bij dat kernenergie geen goedkope vorm van energie is en hoge investeringen vereist. 

Richtlijnen voor beginnende beleggers

Beleggers die willen beleggen in duurzame energie kunnen aandelen kopen in een groot aantal bedrijven. Maar het is niet eenvoudig om de juiste te kiezen. Er zijn een paar richtlijnen voor de selectie. Ten eerste de regio waar een bedrijf actief is: sommige gebieden zijn nu eenmaal verder in duurzaamheid dan andere. Ook regelgeving en overheidsbeleid spelen een rol. Maar bovenal moeten beleggers de financiële kracht van bedrijven beoordelen voordat ze erin investeren.

Enkele toonaangevende bedrijven in duurzame energie

Het Deense bedrijf Vestas Wind Systems heeft windturbines op alle continenten, zo’n 77.000 turbines in totaal. Wind is een essentieel alternatief voor fossiele brandstoffen. De waarde van Vestas’ orderportefeuille voor windturbines bedroeg eind juni € 21,2 miljard. Daarnaast heeft de onderneming vaste servicecontracten met een verwachte omzet van 26,9 miljard euro, en dus een stabiele cashflow.

Evergy is een snelgroeiend elektriciteitsbedrijf uit Kansas City. De nettowinst steeg in de eerste helft van 2021 tot 376,9 miljoen dollar, tegen 202,8 miljoen dollar een jaar eerder. De winst per aandeel verdubbelde zelfs. De helft van de energie die Evergy levert aan 1,6 miljoen klanten is afkomstig van emissievrije bronnen. Daarmee is Evergy een goede keuze voor investeerders die hun geld in schone energie willen steken.

Renewable Energy Group produceert biodiesel en duurzame chemicaliën. Biodiesel wordt een steeds belangrijker onderdeel van de energiesector, al is dat niet onomstreden. Als biodiesel meer duurzame voorkeur geniet, kan het aandeel daarvan profiteren. De koers van het aandeel is in 2021 volatiel geweest en meer dan gehalveerd ten opzichte van de $ 113 in februari.

Array Technologies produceert grondmontagesystemen voor zonnepanelen. De aandelenkoers heeft dit jaar onder druk gestaan, maar in augustus kreeg Array een kapitaalinjectie van $500 miljoen van investeerder Blackstone. De recente winstvooruitzichten zijn gunstig.

Hernieuwbare energie enorm groeipotentieel

Tegen 2050 zal naar verwachting ongeveer de helft van de wereldwijde energieproductie afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen zoals wind- en zonne-energie, aldus de Amerikaanse Energy Information Administration. De hierboven genoemde bedrijven zullen hiervan profiteren. We zullen een mix van hernieuwbare energiebronnen nodig hebben ter vervanging van fossiele brandstoffen om aan de wereldwijde vraag naar energie te kunnen blijven voldoen. Niet alleen kernenergie is omstreden, maar ook biomassa en windenergie krijgen maatschappelijke kritiek.

Moeilijk om de beste investering te kiezen

Maatschappelijke acceptatie is slechts een van de factoren rond duurzame energie, en er zijn meer uitdagingen. Daarom is het moeilijk om te bepalen welke bedrijven zich van de rest zullen onderscheiden als het gaat om impact en financieel rendement. Een energiemixfonds met een spreiding van verschillende energiebronnen, projecten en/of bedrijven kan de kans verlagen dat je een verkeerde keuze maakt.

Beleggingsfonds voor hernieuwbare energie: FutureEnergyFund

Een beleggingsfonds dat zijn beleggingen spreidt over verschillende energievormen en bedrijven is vanuit risico-oogpunt een verstandige keuze. FutureEnergyFund is zo’n energiemixfonds. Het fonds belegt voornamelijk in bestaande wind- en zonne-energieprojecten; de aanbieder WindShareFund heeft jarenlange ervaring op dit gebied. Daarnaast bieden beleggingen in de ontwikkeling van groene waterstof extra  rendementspotentieel.Source link