Is de zomer het ideale seizoen om je energiecontract onder de loep te nemen?

  • 04.07.2023
  • Kurt Deman
  • 3 min

Tijdens de zomer ligt het energieverbruik het laagst en genieten we volop van hernieuwbare energie. Kortom, het ideale moment om te profiteren van goedkopere prijzen? Mijnenergie.be analyseerde de seizoenschommelingen van de voorbije jaren en ging na of je nu een zaakje kunt doen door een nieuw contract af te sluiten.

Wanneer we de juli- en januariprijzen met elkaar vergelijken aan de hand van de boordtabellen van de federale energieregulator CREG, dan valt het op dat het afsluiten van een jaarcontract de voorbije jaren altijd duurder bleek in januari. Toch is het niet raadzaam om daar algemene conclusies uit te trekken. De jaren met de hoogste prijsfluctuaties, bleken er altijd wel uitzonderlijke factoren te spelen. In de winter van 2018 kwam het afschakelplan van de regering op de agenda: door het uitvallen van verschillende kernreactoren dreigde de energiebevoorrading in het gedrang te komen. De zomer van 2020 stond dan weer in het teken van het lagere energieverbruik in coronatijden, waardoor de prijzen fors daalden. In de winter van 2022 zorgde de Russische inval in Oekraïne voor ongeziene prijsstijgingen.

 

Elektriciteit Juli Januari Verschil tussen januari en juli
2018-2019 € 908,62 € 1.033,91 € 125,29
2019-2020 € 889,18 € 914,84 € 25,66
2020-2021 € 805,14 € 887,10 € 81,96
2021-2022 € 1.002,69 € 1.748,50 € 745,81
2022-2023 € 1.548,09 € 1.914,73 € 366,64

 

Aardgas Juli Januari Verschil tussen januari en juli
2018-2019 € 1.424,06 € 1.484,44 € 60,38
2019-2020 € 1.031,16 € 1.058,01 € 26,85
2020-2021 € 827,18 € 1.133,70 € 306,52
2021-2022 € 1.490,75 € 3.781,81 € 2.291,06
2022-2023 € 2.380,52 € 2.750,53 € 370,01

 

Externe factoren

Dat de energieprijzen in januari de voorbije jaren lager lagen in juli valt dus toe schrijven aan externe factoren. Aangezien het energieverbruik ’s zomers altijd lager ligt, is het seizoenseffect bovendien standaard in de prijs van de energieleveranciers ingecalculeerd. Mocht Rusland de invasie in de zomer hebben ingezet, dan zouden de verhoudingen bijvoorbeeld anders hebben gelegen.

De geschiedenis lijkt zich ook dit jaar te herhalen, want opnieuw oogt een prijsstijging richting de wintermaanden plausibel. Nadat de prijzen de voorbije maanden sterk zijn gedaald, waarschuwt de topman van het Internationaal Energieagentschap (IEA) Fatih Biral voor een nieuwe prijsopstoot naar de winter toe. “In een scenario waarin de Chinese economie erg sterk presteert en China veel energie koopt op de markten, en er een strenge winter is, dan kunnen we een sterke opwaartse druk krijgen op de aardgasprijzen”, aldus Birol.

Wie een blootstelling aan die mogelijke prijsstijging wil voorkomen, doet er dus mogelijk goed aan van nu een nieuw contract met een vaste prijs af te sluiten.

Sloot jij het meest voordelige energiecontract af?

Als je niet zeker bent, biedt een vergelijking pas echt duidelijkheid. Start met vergelijken en sluit vandaag nog een voordelig energiecontract af door op volgende knop te klikken.

Ja, ik wil minder betalen