Kan een energieleverancier jouw tariefformule wijzigen tijdens de looptijd van jouw contract?

Kan een energieleverancier jouw tariefformule wijzigen tijdens de looptijd van jouw contract?

Als consument sluit je vaak een contract af met een energieleverancier om je van energie te voorzien. Deze contracten hebben vaak een bepaalde looptijd, variërend van één tot enkele jaren. Gedurende deze periode verwacht je als consument dat de overeengekomen tariefformule wordt nageleefd. Echter, er zijn gevallen waarin energieleveranciers ervoor kiezen om de tariefformule tijdens de looptijd van het contract te wijzigen. Maar is dit wel toegestaan?

In Nederland zijn er regels vastgesteld die de rechten van consumenten beschermen tegen onredelijke tariefwijzigingen. Dit is vastgelegd in de Wet van Dam. Volgens deze wet mogen energieleveranciers de tariefformule niet zomaar wijzigen gedurende de looptijd van het contract. Het uitgangspunt is dat de overeengekomen tarieven gedurende de gehele contractperiode moeten worden gehandhaafd, tenzij anders is overeengekomen.

Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Een energieleverancier kan de tariefformule wijzigen als er sprake is van een wijziging in de energiebelastingen, overheidsheffingen of netwerktarieven. Deze kosten worden vaak doorberekend aan de consument en kunnen dus van invloed zijn op de tariefformule. Daarnaast kan een energieleverancier ook de tariefformule wijzigen als er sprake is van een variabel tarief, waarbij de tarieven afhankelijk zijn van de marktprijzen. In dit geval wordt de tariefformule vaak jaarlijks herzien.

Als een energieleverancier besluit om de tariefformule te wijzigen, zijn zij wel verplicht om de consument hier tijdig over te informeren. Dit moet minimaal vier weken voorafgaand aan de wijziging gebeuren. Op deze manier heeft de consument voldoende tijd om eventueel over te stappen naar een andere energieleverancier als de gewijzigde tarieven niet gunstig zijn.

Indien de energieleverancier de tariefformule wijzigt zonder de consument hiervan op de hoogte te stellen, kan dit worden gezien als een onrechtmatige handeling. In dit geval kan de consument een klacht indienen bij de energieleverancier en eventueel een klacht indienen bij de Geschillencommissie Energie. Deze commissie kan een bindende uitspraak doen en de energieleverancier verplichten om de tariefformule te herstellen.

Kortom, een energieleverancier mag niet zomaar de tariefformule wijzigen gedurende de looptijd van een contract. De overeengekomen tarieven moeten worden gehandhaafd, tenzij er sprake is van wettelijke wijzigingen of een variabel tarief. Als consument heb je recht op tijdige informatie over de wijzigingen en de mogelijkheid om over te stappen als de tarieven niet gunstig zijn. Mocht een energieleverancier de tariefformule toch onrechtmatig wijzigen, dan kun je een klacht indienen bij de energieleverancier en eventueel bij de Geschillencommissie Energie.

Mag een energieleverancier de tariefformule wijzigen tijdens de duur van jouw contract?


Kan een energieleverancier jouw tariefformule wijzigen tijdens de looptijd van jouw contract?

  • 30.08.2023
  • Kurt Deman
  • 3 min

Vaste, variabele en dynamische tarieven, contracten van één, twee, drie jaar of zelfs onbepaalde duur … De mate waarin je zeker bent van de energieprijs die je moet betalen en voor welke termijn die geldt, lopen aardig uiteen. Bovendien oogt de terminologie niet altijd even helder.

Contracten van bepaalde duur

De meest courante contracten op de markt volgen een vaste of variabele tariefformule. Bij een vast tarief met een vooraf vastgelegde looptijd, weet je exact welke kilowattuurprijs je gedurende die periode betaalt.

Bij een variabel tarief is het plaatje complexer. De energieleverancier hanteert een formule die hij gedurende de looptijd niet wijzigt. Die formule volgt wel een bepaalde index, zoals de groothandelsbeurs Belpex voor stroom of TTF voor aardgas. Op maandelijkse of driemaandelijkse basis integreert de leverancier de actuele indexwaarden in zijn tariefformule. Zijn de marktprijzen gestegen, dan zal ook jouw energieprijs de hoogte ingaan. Hetzelfde geldt uiteraard in omgekeerde richting. Je hebt bij een variabel tarief dus altijd zekerheid over de gebruikte formule, maar niet over de uiteindelijke prijs per kilowattuur.

Wie kiest voor een dynamisch tarief, opteert eveneens voor een vaste tariefformule, maar volgt de indexwijzigingen per uur. Je krijgt als klant dan een overzicht van de uurprijzen van de volgende dag en kunt je verbruik afstemmen op de uren met de laagste marktprijzen.

Bovenstaande wetmatigheden gelden voor tarieven van bepaalde duur. In de praktijk biedt enkel Luminus met de tariefformule BasicFix een contract aan met een looptijd van meer dan één jaar. Het tarief verzekert de klant voor twee jaar van een vaste prijs.

Contracten van onbepaalde duur

Bij een contract van onbepaalde duur – in totaal gaat het om twaalf verschillende tarieven op de energiemarkt – kan de leverancier de prijs en bijgevolg ook de tariefformule op elk moment wijzigen. Hij moet je daarvan wel vooraf op de hoogte brengen. Sommige contracten van onbepaalde duur geven de klant wel zekerheid over (een deel van) de prijs. Wanneer we de vaste contracten voor onbepaalde duur analyseren, blijkt zelfs dat alle aanbieders hun klanten een prijszekerheid van één jaar bieden.

In de praktijk maken de energieleveranciers dus niet vaak gebruik van de mogelijkheid om hun tarieven van lopende contracten aan te passen. Dat gebeurt wel vaak voor nieuwe contracten en verleningen. De tariefformule die een energieleverancier voor nieuwe klanten afficheert kan er dus anders uitzien dan de tariefformule op jouw contract, ook al gaat het om een tarief met dezelfde naam.

Is je energiefactuur ook zo hoog? Je bent beslist niet de enige.

Duizenden Vlamingen betalen te veel. Maak niet dezelfde fout en start met besparen door op volgende knop te klikken.

Ja, ik wil minder betalen

Mag een energieleverancier de tariefformule wijzigen tijdens de duur van jouw contract?

– Ja, een energieleverancier kan jouw tariefformule wijzigen tijdens de looptijd van jouw contract.
– Dit kan gebeuren als de energiemarkt verandert en de prijzen stijgen of dalen.
– De energieleverancier moet jou wel op de hoogte stellen van de wijziging in de tariefformule.
– Je hebt de mogelijkheid om akkoord te gaan met de nieuwe tariefformule of om het contract te beëindigen.
– Als je akkoord gaat met de wijziging, zal de nieuwe tariefformule van kracht zijn voor de resterende looptijd van het contract.
– Als je niet akkoord gaat, heb je meestal de mogelijkheid om het contract kosteloos te beëindigen.
– Het is verstandig om de voorwaarden van het contract goed door te lezen voordat je een energieleverancier kiest, zodat je weet wat de mogelijkheden zijn bij een tariefformule wijziging.