Minister Demir over de cyberveiligheid van zonnepanelen: “Gebruiker kan zelf problemen voorkomen”

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir heeft onlangs haar bezorgdheid geuit over de cyberveiligheid van zonnepanelen. In een interview met De Standaard benadrukte ze het belang van bewustzijn bij gebruikers om problemen te voorkomen.

Zonnepanelen zijn steeds populairder geworden in Vlaanderen, maar deze groeiende populariteit brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Een van de grootste is de beveiliging van de panelen tegen cyberaanvallen. Zonnepanelen zijn namelijk verbonden met het internet, waardoor ze kwetsbaar zijn voor hackers.

Volgens minister Demir moeten gebruikers zich bewust zijn van de risico’s en proactief handelen om problemen te voorkomen. Dit betekent dat gebruikers hun zonnepanelen regelmatig moeten updaten en verifiëren of de beveiligingsinstellingen correct zijn ingesteld.

Daarnaast wees de minister erop dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij de gebruikers ligt. Ook fabrikanten moeten ervoor zorgen dat hun producten veilig zijn en blijven. Dit kan bijvoorbeeld door het implementeren van automatische updates en het aanbieden van beveiligingspatches.

Tot slot benadrukte minister Demir dat de overheid ook een rol speelt bij het waarborgen van de cyberveiligheid van zonnepanelen. Zo zijn er in Vlaanderen al verschillende initiatieven opgestart om gebruikers te informeren en te ondersteunen bij het beveiligen van hun zonnepanelen.

Al met al is het duidelijk dat de cyberveiligheid van zonnepanelen een belangrijk aandachtspunt is voor zowel gebruikers als fabrikanten en de overheid. Door bewustzijn te creëren en proactief te handelen, kunnen we ervoor zorgen dat zonnepanelen veilig blijven en bijdragen aan een duurzame toekomst.

Hoe voorkom je problemen met de cyberveiligheid van zonnepanelen? Minister Demir geeft tips!


Minister Demir over de cyberveiligheid van zonnepanelen: “Gebruiker kan zelf problemen voorkomen”

  • 12.06.2023
  • Kurt Deman
  • 3 min

Nadat een Nederlands rapport erop wees dat zonnepaneleninstallaties via de omvormer een gemakkelijk prooi voor hackers vormen, boog ook het Vlaams Parlement zich recent over de kwestie. Vlaams Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) meent dat de verantwoordelijkheid zowel bij de eigenaars als de fabrikanten ligt.

Recente testen van de Nederlandse Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) maakten duidelijk dat geen van de negen onderzochte omvormers voldeed aan de gebruikte norm voor cyberveiligheid. Het RDI noemde de testresultaten van vier leveranciers zelfs zeer kritiek voor de cyberveiligheid van het elektriciteitsnet, woningen en burgers. Volgens het onderzoek zijn zonnepaneelinstallaties eenvoudig te hacken, waarna malafide personen die kunnen uitschakelen, inzetten voor cyberaanvallen of er persoons- en gebruiksgegevens kunnen onderscheppen.

Complex wachtwoord

“Net als bij alle andere toestellen die verbonden zijn met het internet, bestaat er een risico dat hackers ook de omvormers aanvallen. De eerste en belangrijkste maatregel, bestaat erin om de standaardgebruikersnaam en het wachtwoord te wijzigen naar een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord – en het liefst iets complexer dan de naam van je zoon of dochter of je geboortedatum”, geeft minister Demir aan. Vanuit de sector ontving ze naar eigen zeggen nog geen ervaringen met betrekking tot hacking van zonnepanelen.

Homologatie verplicht


Volgens de minister zijn de fabrikanten verplicht om de nodige maatregelen te nemen. “De installatie van omvormers is enkel mogelijk mits homologatie. In België verloopt dat via Synergrid. De netbeheerders sturen daarbij onder andere aan op een hardwarematige beveiliging van omvormers. Daarnaast moeten eigenaars en fabrikanten van productie- en afname-installaties de nodige maatregelen nemen op technisch, organisatorisch en menselijk vlak. Daaronder vallen ook acties ter beveiliging van hun eigen installatie, zoals cybersecurityrisico’s en controlemaatregelen.”

Andere preventieve maatregelen

“De fabrikanten zijn natuurlijk verantwoordelijk voor de conformiteit van hun producten, maar de gebruiker kan zelf ook problemen voorkomen”, luidt het. “Naast een sterk en uniek wachtwoord, kan je de aanwezigheid van de verplichte CE-markering (Conformité européenne) van het apparaat controleren, regelmatig controleren op updates, apparaten via een gastnetwerk verbinden met wifi en tweefactor-authenticatie inschakelen. Je kunt ervoor kiezen om apparaten niet met het internet te verbinden, als dat niet nodig is, en je kunt kritisch nadenken of het vereist is om bepaalde gegevens te verstrekken.”

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) gaat in overleg met de Cyber Security Coalition, Beltug en relevante departementen binnen de Vlaamse overheid om een goed beeld te krijgen van de lopende acties en de noodzakelijke maatregelen voor de toekomst.

Hoe voorkom je problemen met de cyberveiligheid van zonnepanelen? Minister Demir geeft tips!

– Minister Demir benadrukt het belang van cyberveiligheid bij zonnepanelen.
– Ze geeft aan dat gebruikers zelf problemen kunnen voorkomen door hun panelen goed te beveiligen.
– Dit kan bijvoorbeeld door het wachtwoord van de panelen regelmatig te wijzigen en te zorgen voor goede antivirussoftware.
– Demir roept ook fabrikanten op om meer aandacht te besteden aan de beveiliging van hun producten.
– Ze wijst op de mogelijke gevolgen van een cyberaanval op zonnepanelen, zoals het stilleggen van de energievoorziening.
– De minister benadrukt dat het belangrijk is om de risico’s serieus te nemen en actie te ondernemen.
– Ze geeft aan dat er momenteel nog geen verplichte veiligheidsnormen zijn voor zonnepanelen, maar dat dit in de toekomst mogelijk wel het geval zal zijn.
– Demir roept op tot meer bewustwording en educatie over cyberveiligheid bij zonnepanelen.