Moeten energieleveranciers rente betalen bij te hoge voorschotten?

  • 14.04.2023
  • Kurt Deman
  • 2 min

Veel gezinnen betaalden de voorbije maanden een te hoge voorschotfactuur. Aangezien je in dat geval jouw te veel betaalde centen pas bij de eindafrekening terugkrijgt, vervul je een tijdlang de rol van bankier voor de energieleverancier. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wil daar nu paal en perk aan stellen en dreigt de leveranciers rente aan te rekenen op structureel te hoge energievoorschotten.

300.000 voorschotfacturen aangepast

Minister Van der Straeten wijst erop dat energieleveranciers dankzij een protocol van de federale regering al meer dan 300.000 voorschotfacturen naar beneden hebben aangepast. Dat protocol roept de energieleveranciers op om drie keer per jaar automatisch te controleren of het voorschotbedrag van hun klanten die een variabel contract afsloten, nog wel in lijn ligt met de actuele prijzen en hun verbruik. Als er grote verschillen zijn met de prognose van de eindfactuur, zal de klant een voorstel krijgen om zijn voorschotten aan te passen.

Rente op te veel betaalde bedragen

Komende zomer volgt een evaluatie van dat protocol. “Ik verwacht van de federatie van energieleveranciers FEBEG dat die analyse goed gebeurt en zal de regulator en de ombudsman van energie vragen om daar een kritisch oog op te werpen”, antwoordde de minister op een parlementaire vraag. “We hebben immers allemaal in de krant gelezen dat er toch wel veel terugbetalingen zijn gebeurd. Ik kan niet aanvaarden dat de energieconsument voor bank speelt. Als uit het evaluatierapport blijkt dat de zaken niet in balans zijn, ligt er in de commissie het voorstel om na te gaan of er rente kan worden verrekend op te veel betaalde bedragen.”

“Voorschotregeling beschermt tegen armoede”

Eerder deze week riep vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open Vld) op om een maandfacturatie als standaard te hanteren voor eigenaars van een digitale meter. Volgens dat systeem betaal je maandelijks exact voor wat je hebt verbruikt en hoeft er aan het einde van het contractjaar geen correctie op basis van te hoge of te lage voorschotfacturen te gebeuren.

Minister Van der Straeten pleit ervoor dat de consument altijd zelf de keuze blijft behouden. “Ik ben er absoluut van overtuigd dat de voorschotregeling mensen beschermt tegen armoede. De volledige gasfactuur betaal je anders bij een maandelijkse afrekening alleen maar in de winter. Uiteindelijk komt het erop neer dat iedereen mee moet met de energietransitie en tegelijk de facturen kan blijven betalen.”