Nog minder dan twee weken om je tweede basispakket gas-elektriciteit aan te vragen

  • 18.07.2023
  • Kurt Deman
  • 3 min

31 juli 2023 is de deadline voor het aanvragen van het tweede basispakket gas-elektriciteit. Heb je er recht op maar kreeg je het niet? Vraag het dan zeker voor het verstrijken van de deadline.

De overgrote meerderheid van de rechthebbenden kregen het tweede basispakket al automatisch van de energieleverancier bij wie ze op 31 december 2022 een contract voor elektriciteit en/of gas hadden. Maar liefst 9.562.165 premies werden al uitgekeerd voor de twee basispakketten, waarvan 5.863.617 premies voor elektriciteitscontracten en 3.721.631 premies voor gascontracten. In totaal werd er voor de twee basispakketten een bedrag van 2.148.368.085 euro uitgekeerd aan de burger.

Hoe je die premies ontving, hangt af van de premie en je energieleverancier. Sommige leveranciers kenden maandelijkse kortingen toe op je voorschotfacturen van 2023 of eindafrekening, anderen trokken het bedrag in één keer af. Nog andere energieleveranciers stortten het bedrag op jouw rekeningnummer.

Heb je recht op de premie maar kreeg je nog niets? Dan kan je het tweede basispakket zelf aanvragen.

 Welke stappen moet ik ondernemen?

1.      Kijk je elektriciteits- en gasfacturen na

Als je niet zeker bent of je het tweede basispakket hebt ontvangen, dan controleer je eerst de elektriciteits- en gasfacturen die je voor de maanden maart, april of mei 2023 ontving. De premie werd in de meeste gevallen van je voorschotfactuur afgetrokken. Is jouw voorschotfactuur lager dan de premie, dan werd het resterende bedrag via een volgende factuur of een afrekening geregeld of ontving je een creditnota. In dat geval werd het geld of het saldo overgeschreven op je bankrekening. In ieder geval vermeldt de factuur of de overschrijving verplicht de woorden “Federaal basispakket elektriciteit 2023” / “Federaal basispakket gas 2023”.

Denk je recht te hebben op de premie maar vond je niets terug in je facturen of kreeg je geen creditnota, dan kan je tot en met 31 juli 2023 je aanvraag indienen.  De snelste manier om de aanvraag in te vullen en je premie te ontvangen, is via een online aanvraag. Dat kan zowel door de persoon op wiens naam het elektriciteits- of gascontract staat, als door een ander gezinslid dat op hetzelfde adres gedomicilieerd staat.

Lukt het inloggen op onze website niet? Dan kan je ook een aanvraagformulier invullen. Doe dat met de computer of met de hand. Een opgeslagen of gescande versie daarvan (dat mag gerust een foto zijn, maar zorg ervoor dat die duidelijk leesbaar is) kan je per e-mail opsturen naar: Gazelek2023@economie.fgov.be

Heb je geen e-mailadres? Dan kan je het ingevulde aanvraagformulier (indien nodig met bijlages) ook met de post opsturen naar onderstaand adres (dat hoeft niet aangetekend):

GazElek 2023
PB 30073
1000 Brussel