Rechtszaak Zuhal Demir versus capaciteitstarief start op 25 januari: vernietiging als inzet

Vanaf 25 januari 2021 staat Zuhal Demir, minister van Energie in België, in de rechtbank als eiser in een zaak tegen de capaciteitstarief. De zaak zal de vernietiging van de capaciteitstarief uit het Belgische energiebeleid bewerkstelligen.

De capaciteitstarief is een tarief dat door energieleveranciers in rekening wordt gebracht voor het opwekken van elektriciteit. Het tarief is bedoeld om energieleveranciers te compenseren voor hun investeringen in installaties voor elektriciteitsopwekking, zoals kerncentrales.

Minister Demir is van mening dat de capaciteitstarief anti-concurrentieel en oneerlijk is, omdat het bedrijven met een lagere productiekosten benadeelt. Ze stelt dat het tarief de prijs van elektriciteit voor de consument verhoogt en zo de duurzaamheid van de Belgische energiemarkt ondermijnt.

Met haar rechtszaak streeft Demir ernaar om de capaciteitstarief te vernietigen. Het gaat om een complexe zaak die veel juridische en technische punten betreft. Het is daarom van essentieel belang dat de zaak goed wordt voorbereid.

De minister heeft al aangekondigd dat, als ze in haar zaak slaagt, ze een opvolgende rechtszaak zal aanspannen tegen de energiebedrijven die de capaciteitstarief in rekening brengen. Het doel daarvan is om financiële tegemoetkomingen te verkrijgen voor de consumenten die hebben geleden onder de hoge prijzen die het tarief heeft veroorzaakt.

De capaciteitstarief-zaak is van groot belang voor de toekomst van de Belgische energiemarkt. Vanuit een milieustandpunt is het essentieel dat de capaciteitstarief wordt vernietigd, zodat de prijs van elektriciteit voor de consumenten verlaagd wordt. Het resultaat van deze rechtszaak is dus van groot belang voor iedereen die betrokken is bij de energie-industrie in België.

De Strijd om de Vernietiging van het Capaciteitstarief Gaat Beginnen: Zuhal Demir vs. Staat op 25 Januari


Rechtszaak Zuhal Demir versus capaciteitstarief start op 25 januari: vernietiging als inzet

  • 19.01.2023
  • Laatste update: 20.01.2023

  • Kurt Deman
  • 3 min

Op 1 januari trad het capaciteitstarief in voege: de nieuwe berekeningswijze voor een deel van de nettarieven voor energie. Toch werpt tegenstander Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) de handdoek niet in de ring. Op 25 januari start de rechtszaak die ze tegen de Vlaamse energieregulator VREG aanspant. Welke argumenten werpt ze in de strijd en hoe reageert de VREG? Mijnenergie.be zocht het uit.

Het capaciteitstarief blijft omstreden. Na een tweevoudig uitstel voerde de VREG het nu toch in op 1 januari. Dat tot onvrede van veel consumenten die – al dan niet terecht – vrezen een hogere energiefactuur te betalen. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) ontpopt zich al lange tijd als een tegenstander van die nieuwe berekeningswijze voor een deel van de nettarieven. “Te midden van een energiecrisis een capaciteitstarief invoeren tegen de wil van een meerderheid van het parlement en met nadelige gevolgen voor vele mensen, het is eigenlijk te zot om los te lopen”, stelde de minister eerder al. Ze spande vorig jaar voor het Hof van Beroep van Brussel een juridische procedure in tegen de VREG. De eerste zitting vindt nu plaats op 25 januari.

Geen retroactieve maatregelen

“De minister pleit voor een vernietiging van de beslissing om het capaciteitstarief in zijn huidige vorm in te voeren”, zegt Andy Pieters, woordvoerder van de minister. “Een vraag tot heroverweging van de invoering wees de VREG eerder af, al was diens raad van bestuur niet unaniem.” Een verandering van de berekeningswijze is volgens de woordvoerder niet aan de orde, aangezien het Hof van Beroep daar niet over kan oordelen. De minister pleit niet voor retroactieve maatregelen om naar eigen zeggen chaos te vermijden.

Discriminatie tussen analoge en digitale meter

Zuhal Demir zal haar argumentatie onder meer stoelen op een ‘ongeoorloofde discriminatie’ tussen mensen met een analoge en een digitale meter. Waar de berekening van het capaciteitstarief bij een digitale meter gebeurt op basis van het piekverbruik, hanteert de VREG een algemene minimumbijdrage voor eigenaars van een analoge meter. Verder zal het pleidooi van de minister ook schending van het gelijkheidsbeginsel, belemmering van deelname aan de markt en onevenredige besluitvorming door de VREG bevatten.

VREG wacht uitkomst af

We gingen na hoe de VREG tegen de rechtszaak aankijkt. “Wij wachten de uitkomst van die rechtszaak af, maar kunnen moeilijk vooruitlopen op wat de beslissing van de rechter zal zijn. We zullen ons in ieder geval naar die beslissing schikken”, klinkt het beknopt. “Of het Hof van Beroep meegaat in die argumentatie, is uiteraard af te wachten. Maar ik zou het mezelf nooit vergeven als ik niet alle middelen zou uitputten tegen deze, in mijn ogen, onrechtvaardige tariefstructuur”, klinkt het in het kamp van minister Demir.

Tip: Ga hier na welke impact het capaciteitstarief heeft op je energiefactuur

Sloot jij het meest voordelige energiecontract af?

Als je niet zeker bent, biedt een vergelijking pas echt duidelijkheid. Start met vergelijken en sluit vandaag nog een voordelig energiecontract af door op volgende knop te klikken.

Ja, ik wil minder betalen

De Strijd om de Vernietiging van het Capaciteitstarief Gaat Beginnen: Zuhal Demir vs. Staat op 25 Januari

• Rechtszaak Zuhal Demir versus de capaciteitstarief start op 25 januari 2021.
• Zuhal Demir, Belgisch parlementslid, heeft een kortgeding ingediend bij het Grondwettelijk Hof van België om de capaciteitstarief te laten vernietigen.
• De capaciteitstarief is een toeslag die de Belgische overheid oplegt aan energiebedrijven voor de energie die deze bedrijven opwekken.
• De capaciteitstarief is bedoeld om de kosten van het opwekken van energie te verminderen, maar Zuhal Demir stelt dat de tarief een oneerlijke belasting is die de energieprijzen in België opdrijft.
• Zuhal Demir verwerpt ook het argument dat de capaciteitstarief nodig is om de energieprijzen laag te houden.
• Als het Grondwettelijk Hof de capaciteitstarief vernietigt, zal de Belgische overheid op zoek moeten naar alternatieve manieren om de energieprijzen laag te houden.