Sociale energietarieven stijgen opnieuw

  • 21.03.2023
  • Kurt Deman
  • 2 min

De sociale tarieven voor het tweede trimester van 2023 stijgen gemiddeld met 7,7 % voor elektriciteit en met 9,5 % voor aardgas. Zonder het plafonneringsmechanisme dat de energieregulatoren hanteren, zouden de tarieven gemiddeld met 19 % zijn gestegen voor elektriciteit en met 100 % voor aardgas.

De federale energieregulator CREG berekent het sociaal tarief vier maal per jaar. De tarieven evolueren op kwartaalbasis mee met de evoluties op de energiemarkten. Het sociaal tarief is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder. Bij een enkelvoudig tarief voor elektriciteit bedraagt het kilowattuurtarief nu 30,782 eurocent. Voor aardgas stijgt het sociaal tarief naar 4,084 eurocent per kilowattuur.

Bij een gemiddeld stroomverbruik van 3.500 kilowattuur betaalt een gezin met een sociaal tarief vanaf april een jaarfactuur van 1077,37 euro. Voor aardgas bedraagt de jaarprijs bij een verbruik van 17.000 kilowattuur 694,28 euro. Die prijzen liggen respectievelijk 150 euro en 850 euro lager dan de actuele mediaanprijzen via Mijnenergie.be.

Sociaal tarief loopt ten einde voor 400.000 gezinnen

Voor 400.000 gezinnen vormt de periode tussen 1 april en 30 juni meteen het laatste trimester waarin ze nog aanspraak maken op het sociale tarief. Het gaat om personen met een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. Indien je geen recht meer hebt op het sociaal tarief voor energie, informeert de FOD Economie jouw energieleverancier. Aangezien de overstapperiode naar een nieuwe leverancier één maand duurt, is het in dat geval raadzaam om al in mei na te gaan of jouw huidige energieleverancier wel een competitieve prijs aanbiedt en eventueel over te stappen naar een goedkopere speler.

Wist je dat je flink kan besparen op energie?

Dat doe je door regelmatig energieleveranciers met elkaar te vergelijken via Mijnenergie.be. Besparen op je energiefactuur begint door op volgende knop te klikken.

Ja, ik wil besparen