“Terugverdientijd warmtepompen te lang door belastingdruk op stroom”

Terugverdientijd warmtepompen te lang door belastingdruk op stroom

De overgang naar duurzame energie is een belangrijke stap om klimaatverandering tegen te gaan. Een van de meest effectieve manieren om de CO2-uitstoot te verminderen, is het gebruik van warmtepompen in plaats van traditionele verwarmingssystemen. Warmtepompen zijn energie-efficiënt, milieuvriendelijk en kunnen helpen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

Echter, ondanks de vele voordelen van warmtepompen, is er één belangrijk obstakel dat de adoptie ervan belemmert: de terugverdientijd. De tijd die nodig is om de initiële investering in een warmtepomp terug te verdienen, is vaak te lang. Dit komt voornamelijk door de hoge belastingdruk op elektriciteit.

Warmtepompen werken op elektriciteit en verbruiken meer stroom dan traditionele verwarmingssystemen. Hoewel de operationele kosten van een warmtepomp lager zijn dan die van een gasgestookt systeem, wordt dit voordeel tenietgedaan door de hoge elektriciteitsprijzen en belastingen. Hierdoor duurt het vaak jaren voordat huiseigenaren hun initiële investering terugverdienen.

De hoge belastingdruk op stroom is een probleem dat moet worden aangepakt om de adoptie van warmtepompen te stimuleren. Het is belangrijk dat de overheid maatregelen neemt om de kosten van elektriciteit te verlagen en de terugverdientijd te verkorten. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door subsidies of belastingvoordelen te verschaffen aan huiseigenaren die investeren in warmtepompen.

Daarnaast is het essentieel dat er meer bewustwording wordt gecreëerd over de voordelen van warmtepompen. Veel mensen zijn zich nog niet volledig bewust van de energiebesparingen en milieuvoordelen die warmtepompen kunnen bieden. Door het verstrekken van informatie en educatie kunnen huiseigenaren de juiste keuze maken bij het kiezen van een verwarmingssysteem.

Het is ook belangrijk om te benadrukken dat de investering in een warmtepomp op de lange termijn de moeite waard is. Hoewel de initiële kosten hoog kunnen zijn, kunnen huiseigenaren aanzienlijke besparingen realiseren op hun energierekening en kunnen ze bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Kortom, de terugverdientijd van warmtepompen wordt belemmerd door de hoge belastingdruk op stroom. Het is van cruciaal belang dat de overheid maatregelen neemt om deze belastingdruk te verminderen en de adoptie van warmtepompen te stimuleren. Daarnaast is het noodzakelijk om meer bewustwording te creëren over de voordelen van warmtepompen, zodat huiseigenaren de juiste keuze kunnen maken bij het kiezen van een verwarmingssysteem. Alleen door samen te werken en deze obstakels te overwinnen, kunnen we de transitie naar duurzame energie versnellen en een betere toekomst voor ons milieu creëren.

“Belastingdruk op stroom verlengt terugverdientijd warmtepompen”


“Terugverdientijd warmtepompen te lang door belastingdruk op stroom”

  • 25.07.2023
  • Kurt Deman
  • 3 min

Mochten we in België niet meer met aardolie of -gas verwarmen, dan zouden we volgens Kristof Eggermont van Econopolis Strategy liefst 20% minder CO2 uitstoten. “Er zijn alleszins genoeg klimaatvriendelijke alternatieven, zoals warmtepompen. Alleen duurt het vandaag nog veel te lang om zo’n installatie terug te verdienen. De oplossing is nochtans relatief eenvoudig”, luidt het.

Op zich is een warmtepomp een klimaatvriendelijke oplossing om gebouwen mee te verwarmen. Met amper 1 kWh elektriciteit levert zo’n installatie 3 tot 5 kWh groene warmte op. Maar de elektriciteitsprijzen in ons land liggen veel hoger dan de gasprijzen, waardoor het toch heel lang duurt om een warmtepomp terug te verdienen. Wat kunnen we doen om de terugverdientijd tot een aanvaardbare vijftien jaar terug te brengen, vroegen Kristof Eggermont en zijn collega’s bij Econopolis Strategy zich af. “Want om de grote massa te laten overstappen, moet je hen economisch prikkelen.”

Hoeveel duurder is elektriciteit vandaag?

Kristof en zijn collega’s bij Econopolis Strategy rekenden het uit. “In 2018 waren we samen met Duitsland de slechtste leerlingen in Europa. Belgen betaalden toen vijfmaal zoveel voor elektriciteit als voor gas. Nederland behoorde toen echter al tot de best scorende landen in Europa. Elektriciteit was er toen nog dubbel zo duur als gas.”

In de meeste Europese landen is de verhouding tussen de gas- en elektriciteitsprijzen ondertussen al verbeterd. Maar toch liggen de prijzen voor elektriciteit nog vaak veel te hoog om de aankoop van een warmtepomp financieel aantrekkelijk te maken. “Ook in België, waar je in 2022 3,5 keer zoveel betaalde voor elektriciteit dan voor gas.”

Hoeveel moet de elektriciteitsprijs verder zakken?

“Om een warmtepomp op vijftien jaar terug te kunnen verdienen, zou elektriciteit voor bestaande woningen in België nog maar 1,6 keer de prijs van gas mogen kosten, en voor nieuwe of sterk gerenoveerde bestaande gebouwen 2,4 keer”, licht Kristof toe. “Bij die nieuwbouw gaan we er bijvoorbeeld vanuit dat de warmtepomp 4,5 keer efficiënter is dan een gasketel. Als elektriciteit dan 2,5 keer meer kost dan gas, bespaart een gemiddeld gezin zo jaarlijks 530 euro op de verwarming.”

In 2022 betaalde je in België nog 3,5 keer meer voor elektriciteit dan voor gas. Mocht elektriciteit maar 1,6 keer zoveel kosten, dan zou je een warmtepomp in een bestaande Belgische woning op vijftien jaar terugverdienen. In een nieuwe of grondig geïsoleerde woning lukt dat al wanneer elektriciteit 2,4 maal zo duur is als gas. Die verhoudingen gelden alleen voor België.

 

 Wat kunnen we eraan doen?

“De grote reden waarom elektriciteit dan toch zoveel minder duur blijft dan gas in buurlanden als Nederland, is omdat die landen elektriciteit minder zijn gaan belasten, en gas meer.” Met andere woorden: de overheden in ons land hebben de sleutel in handen om de overstap naar warmtepompen stevig te stuwen, aldus Econopolis Strategy. “Als je de belastingdruk verschuift van elektriciteit naar aardgas en stookolie, geef je mensen economische voordelen, waarmee ze makkelijker voor klimaatvriendelijke alternatieven kiezen.”

Wil jij ook minder betalen voor energie?

Start dan met een vergelijking op Mijnenergie.be. Wij geven je een duidelijk overzicht van de meest voordelige energieleveranciers voor je regio.

Ja, ik wil besparen

 

 

“Belastingdruk op stroom verlengt terugverdientijd warmtepompen”

– De terugverdientijd van warmtepompen is te lang vanwege de hoge belastingdruk op stroom.
– De belastingdruk op stroom zorgt ervoor dat de kosten voor het gebruik van warmtepompen hoog blijven.
– Hierdoor duurt het langer voordat de investering in een warmtepomp zichzelf terugverdient.
– Een langere terugverdientijd kan potentiële gebruikers ontmoedigen om over te stappen op warmtepompen.
– Dit kan een belemmering vormen voor de energietransitie en het verminderen van de CO2-uitstoot.
– Het verlagen van de belastingdruk op stroom zou de terugverdientijd van warmtepompen kunnen verkorten.
– Een kortere terugverdientijd maakt warmtepompen aantrekkelijker en stimuleert het gebruik ervan.
– Dit kan de overgang naar duurzame energie versnellen en bijdragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen.
– Het herzien van het belastingstelsel en het verlagen van de belasting op stroom zou een oplossing kunnen zijn.