Vereenvoudiging variabele energietarieven blijft uit

Vereenvoudiging variabele energietarieven blijft uit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aangekondigd dat het vereenvoudigingsplan voor variabele energietarieven opnieuw is uitgesteld. De regering had eerder aangekondigd dat het voor 1 juli 2020 een vereenvoudigd tariefmodel zou introduceren dat de variabele energietarieven voor energieconsumenten in het hele land zou vereenvoudigen.

De regering zei echter dat de uitvoering van het plan nog niet mogelijk was, omdat er nog steeds sprake was van discussie en onzekerheid over bepaalde aspecten van het plan. Het ministerie benadrukte dat het nog steeds van plan is om het vereenvoudigingsplan door te zetten, maar dat er meer tijd nodig is om de basisprincipes van het plan goed uit te werken.

Het ministerie van EZK benadrukte dat de uitvoering van het vereenvoudigingsplan een belangrijke stap is in het verhogen van de transparantie en begrijpelijkheid van energietarieven voor consumenten. Het ministerie heeft ook toegezegd dat het tariefmodel wordt ontworpen om de variabele energietarieven te vereenvoudigen en te verduidelijken voor consumenten, zodat zij een goede keuze kunnen maken voor de energietarieven die het beste bij hun budget passen.

De regering heeft toegezegd dat het vereenvoudigingsplan uiterlijk eind 2021 zal worden geïmplementeerd. Maar tot die tijd blijft de variabele energietarieven voor consumenten in het hele land ondoorzichtig en moeilijk te begrijpen.

Het ministerie van EZK benadrukte dat het plan bedoeld is om consumenten in staat te stellen om goede, informatie-gedreven keuzes te maken over hun energieverbruik. En ook om hen te helpen geld te besparen door de variabele energietarieven te vergelijken en de beste optie te kiezen.

“Het Verhogen van Energie-Efficiëntie met Vereenvoudigde Variabele Energie Tarieven”


Vereenvoudiging variabele energietarieven blijft uit

  • 17.03.2023
  • Kurt Deman
  • 3 min

Wie vandaag een nieuw energiecontract afsluit, vindt enkel bij Luminus een vaste tariefformule. Alle andere energieleveranciers bieden enkel variabele tarieven. Ze hanteren daarbij een veelvoud aan tariefformules. Dat leidt volgens energieregulator CREG tot een gebrek aan transparantie op de gas- en elektriciteitsmarkt. De CREG pleitte enkele maanden geleden voor een vereenvoudiging van de variabele tarieven vanaf 1 januari. In de praktijk blijkt daar vooralsnog weinig van in huis te komen.

Bij een variabel contract evolueert de prijs die je betaalt gedurende de looptijd van het contract op basis van de prijsevoluties op de groothandelsmarkten. Zowel de gevolgde index, het ritme van de prijsaanpassingen als de periode waarop jouw prijs is gebaseerd, kunnen variëren. Dat maakt het voor de consument niet eenvoudig om door de bomen het bos nog te zien.

Tientallen tariefformules

In totaal zijn vandaag meer dan dertig variabele energietarieven actief beschikbaar. Daarnaast is de kans groot dat het energiecontract dat u enige tijd geleden afsloot nog een andere tariefformule volgt. Dat alles draagt niet bepaald bij tot de transparantie op de energiemarkt. Sommige leveranciers spelen zelfs bewust met de indexeringsparameters om zich als de goedkoopste aanbieder te profileren.

De CREG lanceerde daarom eind vorig jaar een voorstel om vanaf begin 2023 een aantal tijdelijke beperkingen op te leggen. De federale energieregulator stelde voor om vanaf 1 januari gedurende twee jaar een tijdelijke verplichting in te voeren om bij variabele prijsaanbiedingen uitsluitend een maandelijkse indexering te gebruiken. Nu bieden sommige leveranciers ook een driemaandelijkse indexering aan of wijzigen ze de indexeringsformule tussentijds.

Vooralsnog geen beweging

Een analyse van de energiemarkt leert ons dat een driemaandelijkse indexering vandaag nog altijd bij verschillende energieleveranciers beschikbaar is. Chris Ceuppens, woordvoerder bij de CREG, verduidelijkt: “We analyseren de antwoorden die we bij de openbare raadpleging ontvingen en gaan in verder overleg met de marktpartijen en de regionale energieregulatoren. De vooropgestelde implementatiedatum van 1 januari 2023 is uiteraard niet langer haalbaar.”

Test Aankoop betreurt dat de CREG vooralsnog geen restricties oplegt en maakte die boodschap over aan minister van Energie Tinne Van der Straeten. De consumentenbelangenvereniging herhaalde ook haar vraag om een ruimer aanbod van vaste tarieven.

Aanpassing op basis van één notering

Chris Ceuppens wijst erop dat een tweede verplichting rond variabele tarieven ondertussen wel al is opgevolgd. “In het verleden waren er enkele leveranciers die zich baseerden op slechts één notering, bijvoorbeeld de 15de werkdag van de maand, om de waarde van de parameter te bepalen voor de volgende maand of zelfs het volgende kwartaal. In dat geval komt de representativiteit in het gedrang. Dergelijke indexeringsparameters gebaseerd op één enkele notering zijn niet langer beschikbaar”, luidt het.

Om variabele tarieven met elkaar te vergelijken maken prijsvergelijkers een inschatting van de jaarprijzen op basis van de verwachte jaarprijzen voor de volgende twaalf maanden. De vergelijker houdt rekening met de verschillende parameters van elk contract, zoals de termijn waarop de prijs wijzigt, de beurs waarop de leverancier koopt en de prijsnoteringen.

“Het Verhogen van Energie-Efficiëntie met Vereenvoudigde Variabele Energie Tarieven”

• Vereenvoudiging van variabele energietarieven betekent het opheffen van de ingewikkelde tariefstructuur die energieleveranciers hanteren.

• Het vermindert de verwarring voor consumenten door een eenvoudiger, meer transparant en begrijpelijk tariefsysteem.

• Dit maakt het voor consumenten makkelijker om het beste energieaanbod te kiezen dat bij hun behoeften past.

• Het verminderd de administratieve kosten voor energieleveranciers, waardoor ze hun klanten beter kunnen bedienen.

• Het vermindert de kosten voor de consument, omdat energieleveranciers de tarieven zo kunnen bepalen dat ze goedkoper zijn dan traditionele tariefstructuren.

• Het verbetert de marktwerking, omdat consumenten meer keuzemogelijkheden hebben en de energieprijzen concurrerender zijn.