waarom beleggers zich op groene obligaties storten


De markt voor groene obligaties groeit als kool. Beleggers worden aangetrokken door de combinatie van een vaste rente met een sociale of groene impact. Die impact kan variëren van herbebossing tot projecten voor schoon water of hernieuwbare energie. Het is vooral de transparantie die beleggers aanspreekt.

Wat zijn groene obligaties?

Een overheid of een bedrijf geeft een groene obligatie uit om een milieuproject te financieren, meestal een investering in duurzame energie. Vanwege dat laatste wordt een groene obligatie (green bond) ook wel klimaat- of energieobligatie genoemd. Ze kunnen ook het label van impactobligatie krijgen om aan te geven dat ze een positieve impact hebben op mens (sociale impact) en/of milieu (groene impact). 

Groene obligatie is een keurmerk

Het label voor groene obligaties werkt nu als een keurmerk, ondersteund door Europese richtlijnen in de Europese Green Bond Standard. Deze richtlijnen geven aan wat groen genoemd mag worden en wat niet. Dit is om beleggers te beschermen en greenwashing te voorkomen. Van greenwashing is sprake als een organisatie beweert het geld duurzaam te gebruiken, maar dat in werkelijkheid niet doet. Een groene obligatie moet volledig transparant zijn over hoe het geleende geld wordt gebruikt, met een specifiek omschreven duurzaam project. Beleggers moeten de zekerheid hebben dat hun geld naar dat project vloeit. 

Groene obligaties gaan als warme broodjes over de toonbank

Groene obligaties bieden meestal minder rente dan een vergelijkbare obligatie van dezelfde uitgevende onderneming of overheid. Beleggers accepteren dit vanwege de sociale of groene impact die ze met hun geld bereiken. Volgens het Climate Bonds Initiative, een belangenorganisatie voor beleggers in groene obligaties, bereikte de totale uitgifte van groene obligaties in 2020 bijna 270 miljard dollar. In november 2021 was dat aantal al opgelopen tot 397 miljard dollar.

Het risico van groene obligaties

Rente en aflossing staan vast bij groene obligaties, en de leningen hebben meestal dezelfde kredietwaardigheid als een gewone obligatie. Dit betekent dat ze geen extra beleggingsrisico opleveren. Het is echter altijd belangrijk om te controleren of het geld inderdaad voor een specifiek project wordt gebruikt. En net als bij andere obligaties geldt dat bij financiële problemen van de uitgevende onderneming rentebetaling en aflossing onzeker worden. Dat risico is onlosmakelijk verbonden met obligatiebeleggingen.

Geen belastingvoordelen

In tegenstelling tot wat soms wordt beweerd, leveren groene obligaties in Nederland (en veel andere Europese landen) géén belastingvoordeel op. Ze vallen namelijk niet onder de Nederlandse groenregeling die een belastingvoordeel biedt aan beleggers in zogeheten groenfondsen. Groene obligaties zijn in Nederland dus belastbaar voor particulieren, net als andere beleggingen.

Groene obligaties ook voor particulieren

Groene obligaties zijn vooral gewild bij institutionele beleggers die hun portefeuilles moeten verduurzamen; vanwege de wensen van hun stakeholders en door toenemende regelgeving. Sinds 2010 hebben ook particulieren toegang gekregen tot groene obligatiefondsen. Deze fondsen beleggen in een gediversifieerd mandje van groene obligaties, en bieden daardoor een uitstekende risicospreiding. Dergelijke obligatiefondsen zijn vaak populair bij vermogende particulieren die niets verdienen aan hun spaargeld vanwege de extreem lage rente, maar die hun geld wel nuttig willen besteden.

Veel verschillende soorten obligaties

Voor beleggers in duurzame obligaties kan het moeilijk kiezen zijn, vanwege de vele verschillende soorten obligaties. Zo zijn er impactobligaties, energieobligaties, klimaatobligaties en niet te vergeten waterstofobligaties, uitgegeven door projecten of bedrijven die zich richten op deze veelbelovende duurzame energiebron. Deze obligaties verdienen alleen het label groene obligatie als ze voldoen aan de voorwaarden van de European Green Bond Standard.

FutureEnergyFund: energieobligaties met een vaste, hoge rente

FutureEnergyFund is een obligatiefonds dat een vaste rente biedt. Deze obligaties zijn officieel geen groene obligaties, maar net als bij groene obligaties wordt het geld gebruikt voor duurzame projecten. Met een rente van 7,5% is het rendement aanzienlijk hoger dan bij groene obligaties.

Een fonds in wind, zon en waterstof

Het geld dat in FutureEnergyFund wordt belegd, gaat vooral naar Duitse wind- en zonne-energieprojecten, waarin beheermaatschappij WindShareFund jarenlange ervaring heeft. Investeren in wind- en zonne-energie in West-Europa blijft vooralsnog de verstandigste optie dankzij de stimulerende wetgeving in de regio. Om te profiteren van het opwaarts potentieel van waterstofaandelen, belegt het fonds ook deels in dit segment. Dit kan het rendement voor beleggers verbeteren, met een totale bonusrente die kan oplopen tot 12 procent. Source link