Waarom kiezen zo weinig Belgische gezinnen voor een dynamisch energietarief?

Waarom kiezen zo weinig Belgische gezinnen voor een dynamisch energietarief?

Het energieverbruik van Belgische gezinnen is een belangrijk onderwerp geworden, vooral vanwege de groeiende vraag naar duurzame energie en de stijgende energieprijzen. Een van de manieren waarop gezinnen kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst en hun energiekosten kunnen verlagen, is door te kiezen voor een dynamisch energietarief. Helaas maken maar weinig Belgische gezinnen gebruik van deze mogelijkheid. In dit artikel zullen we enkele redenen analyseren waarom zo weinig Belgische gezinnen kiezen voor een dynamisch energietarief.

Ten eerste is er een gebrek aan bewustzijn over de voordelen van een dynamisch energietarief. Veel gezinnen zijn zich simpelweg niet bewust van het bestaan van deze tarieven en weten niet wat de voordelen kunnen zijn. Er is een gebrek aan informatie en communicatie van energieleveranciers en overheden over de mogelijkheden van dynamische energietarieven. Hierdoor blijft deze optie onbekend en onbenut.

Ten tweede kunnen gezinnen terughoudend zijn vanwege de onzekerheid en het risico dat gepaard gaat met een dynamisch tarief. Bij een dynamisch tarief kan de energieprijs variëren op basis van de marktomstandigheden. Dit betekent dat gezinnen mogelijk hogere tarieven moeten betalen tijdens piekuren en lagere tarieven tijdens daluren. Dit kan leiden tot onzekerheid over de energiekosten en maakt het moeilijk om een budget te plannen. Veel gezinnen geven de voorkeur aan vaste tarieven, omdat ze zo beter kunnen anticiperen op hun energiekosten.

Daarnaast kan het gebrek aan transparantie en complexiteit van de markt en tarieven ook een reden zijn waarom gezinnen terughoudend zijn om over te stappen naar een dynamisch energietarief. Het vergelijken van verschillende tarieven en leveranciers kan ingewikkeld zijn, vooral als er veel technische termen en voorwaarden bij komen kijken. Dit maakt het moeilijk voor gezinnen om een weloverwogen beslissing te nemen.

Verder speelt ook het gemak en de gewoonte een rol bij de keuze voor een energietarief. Veel Belgische gezinnen hebben al jarenlang een vaste energieleverancier en zijn gewend aan het betalen van vaste tarieven. Ze zien geen reden om over te stappen naar een dynamisch tarief, omdat dit extra moeite en administratie met zich meebrengt. Het gebrek aan stimulans of financiële prikkels vanuit de overheid kan ook een rol spelen bij het gebrek aan interesse in dynamische tarieven.

Tot slot kan ook het gebrek aan flexibiliteit in het energieverbruik van gezinnen een belemmering vormen voor de keuze van een dynamisch tarief. Het vereist een zekere mate van controle en aanpassing van het energieverbruik, bijvoorbeeld door het gebruik van apparaten tijdens daluren. Dit kan een uitdaging zijn voor gezinnen met drukke schema’s en weinig flexibiliteit in hun dagelijkse routine.

Al met al zijn er verschillende redenen waarom zo weinig Belgische gezinnen kiezen voor een dynamisch energietarief. Een gebrek aan bewustzijn, onzekerheid, complexiteit, gewoonte en gebrek aan flexibiliteit zijn enkele van de belangrijkste factoren die een rol spelen. Om het gebruik van dynamische tarieven te bevorderen, is het belangrijk dat energieleveranciers en overheden meer informatie verstrekken en de voordelen duidelijk communiceren. Daarnaast kunnen stimulansen en financiële prikkels gezinnen aanmoedigen om over te stappen naar een dynamisch tarief. Op deze manier kunnen Belgische gezinnen bijdragen aan een duurzamere toekomst en hun energiekosten verlagen.

Waarom blijven Belgische gezinnen terughoudend ten opzichte van een dynamisch energietarief?


Waarom kiezen zo weinig Belgische gezinnen voor een dynamisch energietarief?

  • 28.07.2023
  • Laatste update: 27.07.2023

  • Kurt Deman
  • 3 min

In België bezitten ongeveer duizend consumenten een dynamisch energiecontract, terwijl dat aantal in Nederland al meer dan 450.000 bedraagt. Nochtans zijn energie-experts het er roerend over eens: een tarief dat de energieprijzen per uur volgt, vormt een belangrijk onderdeel van onze energietoekomst. We polsten bij energieleveranciers en experts naar een stand van zaken.

Bij een dynamisch tarief hangt de prijs die je betaalt af van de uurprijzen op de energiebeurzen. Wanneer er een overschot is aan energie, bijvoorbeeld bij uren met een laag energieverbruik of veel wind en zon, dan liggen de prijzen laag. Het omgekeerde geldt uiteraard ook. Een dag vooraf ontvang je ’s namiddags de uurprijzen, waardoor je jouw energieverbruik de dag nadien kunt afstemmen op de uren met de laagste prijzen.

Velerlei oorzaken

Slimme apps zoals FlexiO zorgen ervoor dat je automatisch energie afneemt op het moment dat de prijzen het laagst zijn. Alexandra Verbrugge van FlexiO stelt vast dat er grote verschillen bestaan tussen de Nederlandse en Belgische markt. “In België bieden slechts een beperkt aantal energieleveranciers het dynamische tarief aan, al lijkt daar nu op korte termijn verandering in te komen”, verduidelijkt ze. “Bovendien is elektrisch rijden al sterker doorgebroken bij onze noorderburen. Dat terwijl je via een dynamisch tarief de laadkosten bij je thuis aanzienlijk kunt verlagen. Daarnaast geldt er in Nederland een salderingsregeling die verschilt van het regime van injectie en verbruikstarief in ons land. De prijs die je krijgt voor de stroom die je aan het net teruglevert is er binnen die regeling identiek aan de afnameprijs. In België betaal je heffingen en netwerktarieven bij afname, terwijl je die voor injectie niet krijgt.” Tot slot wijst de expert erop dat veel Belgen de plaatsing van de digitale meter uitstellen of weigeren, terwijl zo’n meter noodzakelijk is voor het dynamische tarief.

Nicheproduct voor specifieke doelgroep

Engie lanceerde ruim twee jaar geleden als eerste energieleverancier een dynamisch tarief in ons land. Woordvoerster Nele Scheerlinck meldt dat ondertussen een duizendtal klanten voor zo’n tariefformule kozen. “We zien een langzame groei. Dat verbaast ons niet, aangezien het om een nicheproduct gaat voor een specifieke doelgroep.” Eneco stelt een beperkte interesse vast in zijn dynamische tarief. “Uit een eerder pilootproject bleek dat het voordeel zich vooral situeert bij klanten met grote verbruiksinstallaties, die ze dan ook nog eens slim kunnen aansturen, denk aan elektrische wagen, warmtepomp en thuisbatterij.”

Twee ingrediënten nodig

Octa+ introduceerde in mei een dynamisch tarief. “Er is jammer genoeg nog steeds weinig belangstelling voor dit type product. We hebben momenteel slechts een tiental contracten sinds de lancering”, aldus commercieel verantwoordelijke Jean-François Letraublon. “We merken dat de energietransitie steeds complexer wordt en dat klanten het spoor een beetje bijster zijn. De meeste klanten die voor het dynamische tarief kiezen, zijn wel goed geïnformeerd en weten hoe het tarief werkt. We blijven ervan overtuigd dat het dynamische tarief zijn plaats heeft in de energietransitie, maar daarvoor hebben we nog twee belangrijke ingrediënten nodig: een algemene inburgering van het product en informatieverstrekking erover aan het grote publiek, naast een verdere ontwikkeling van zonnepanelen, oplaadpunten, batterijen en warmtepompen voor particuliere klanten.”

Luminus laat weten in de loop van 2024 dynamische tarieven aan te bieden. Al is er ook volgens woordvoerder Brecht Snoeck weinig vraag naar.

 

Betaal jij ook te veel voor energie?

Je bent beslist niet de enige. Veel mensen betalen te veel. Start met besparen door op volgende knop te klikken.

Ja, ik wil minder betalen

 

Waarom blijven Belgische gezinnen terughoudend ten opzichte van een dynamisch energietarief?

– Gebrek aan bewustzijn: Veel Belgische gezinnen zijn niet op de hoogte van het bestaan en de voordelen van een dynamisch energietarief. Ze zijn mogelijk niet goed geïnformeerd over de mogelijkheid om hun energieverbruik te optimaliseren en kosten te besparen.
– Onzekerheid over kosten: Sommige gezinnen zijn terughoudend om over te stappen naar een dynamisch energietarief vanwege de onzekerheid over de kosten. Ze zijn bang dat hun energierekening onvoorspelbaar zal worden en dat ze uiteindelijk meer zullen betalen.
– Complexiteit van het systeem: Het begrijpen en beheren van een dynamisch energietarief kan ingewikkeld zijn. Veel gezinnen hebben mogelijk geen zin of tijd om zich te verdiepen in de technische aspecten en het monitoren van hun energieverbruik.
– Vertrouwen in het huidige tariefsysteem: Veel Belgische gezinnen zijn gewend aan het traditionele tariefsysteem en hebben vertrouwen in de stabiliteit en betrouwbaarheid ervan. Ze zien mogelijk geen reden om over te schakelen naar een dynamisch tarief als ze tevreden zijn met hun huidige energiekosten.
– Beperkte beschikbaarheid: In sommige regio’s van België is een dynamisch energietarief mogelijk nog niet beschikbaar. Dit kan een belemmering zijn voor gezinnen die wel geïnteresseerd zijn in het concept, maar geen toegang hebben tot het dynamische tarief.
– Kosten van installatie en monitoring: Het overstappen naar een dynamisch energietarief kan aanvankelijk extra kosten met zich meebrengen, zoals de aanschaf van slimme meters en het installeren van monitoringssystemen. Dit kan gezinnen ontmoedigen om de overstap te maken.