waterstofbedrijven bieden volop beleggingskansen – Beleggeninwindenergie


Groene waterstof is vooralsnog geen direct rendabele investering, maar energiebedrijven die waterstof(technologie) ontwikkelen zijn een goede belegging voor de toekomst. Technologische innovatie kan beleggers in waterstofbedrijven hoge rendementen opleveren door een stijging van de aandelenkoers. Bovendien financieren zij een veelbelovende duurzame energietechnologie.

  • Veel waterstofbedrijven maken nog geen winst op groene waterstof; het is een langetermijninvestering.
  • Beleggers dragen bij aan de ontwikkeling van een veelbelovende duurzame  energie.
  • Het is verstandig om het risico te spreiden, over meerdere bedrijven en/of soorten duurzame energie.
  • Op de lange termijn is het winstpotentieel groot.

Veel investeringen in waterstof

Experts zijn ervan overtuigd dat groene waterstof – waterstof opgewekt met duurzame energie – een belangrijke rol gaat spelen bij de aanpak van het klimaatprobleem. Andere duurzame vormen van energie kunnen het gat dat fossiele brandstoffen achterlaten niet alleen opvullen. Daarvoor is groene waterstof nodig. Overheidsinvesteringen zullen voor een belangrijk deel terechtkomen bij ondernemingen die (groene) waterstof ontwikkelen. Dat biedt kansen voor beleggers in deze bedrijven.

Groene waterstof interessant voor beleggers

De sleutel tot succes ligt in de technologische ontwikkeling die nodig is om groene waterstof winstgevend te maken. Bedrijven die dit bereiken zullen een succesvol bedrijfsmodel hebben. Zover is het nog niet. Die winsten liggen nog ver in de toekomst. Groene waterstof is nu nog te duur, deels omdat het wordt opgewekt met relatief dure duurzame energie. Niettemin is waterstof nu erg interessant voor beleggers door dalende productiekosten, technologische innovatie en een wereldwijd streven naar duurzaamheid. Groene waterstof biedt bovendien het vooruitzicht om tegen 2050 daadwerkelijk een wereldeconomie zonder koolstofuitstoot te bereiken.

Welke waterstofbedrijven?

Het is lastig om te bepalen wat goede of slechte waterstofaandelen zijn. Uiteindelijk gaat het erom of een bedrijf de juiste technologie kan ontwikkelen en daar ook aan kan verdienen. Bill Gates heeft bijvoorbeeld geïnvesteerd in het Israëlische H2Pro, maar het is niet te voorspellen of dit bedrijf de beste investering zal zijn. Misschien hebben andere bedrijven betere technologie of kunnen ze die technologie effectiever toepassen en omzetten in een lucratief verdienmodel.

Interessante waterstofbedrijven om in te investeren

FuelCell Energy richt zich op de ontwikkeling van waterstofbrandstofcellen voor de zware industrie. Als zodanig is het bedrijf actief in productie en opslag. Concurrent Plug Power werkt aan waterstofbrandstofcelsystemen die conventionele accu’s kunnen vervangen. Samen met concurrent Ballard Power richt het bedrijf zich op kleinere toepassingen, zoals het aandrijven van vorkheftrucks of elektrische bussen. Een andere snelgroeiende speler, Bloom, trekt de aandacht dankzij de vermenging van waterstof met biogas en aardgas om duurzame elektriciteit op te wekken voor zakelijke klanten.

Aandelenkoersen in 2021 onder druk

De aandelenkoersen van veel van deze bedrijven zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit jaar hebben de koersen een klap gekregen, deels omdat beleggers zich concentreerden op bedrijven die achterbleven tijdens de coronapandemie en op de huidige winstgevendheid van bedrijven. Zo stegen de aandelen van Plug Power van ongeveer $ 4 in juni 2020 naar $ 75 in januari 2021. Sindsdien is de aandelenkoers sterk gedaald. De belofte voor de toekomst blijft echter groot, dus dit kan een aantrekkelijk instapmoment zijn.

Waterstof is een langetermijnbelegging

Beleggers moeten zich realiseren dat waterstofaandelen een langetermijnbelegging zijn en dat het moeilijk is om de winnaars te voorspellen. Daarom is het verstandig om in veel waterstofbedrijven met uiteenlopende activiteiten te beleggen via een fonds of zogeheten ETF (exchange traded fund) dat de koersontwikkeling van een vast aantal bedrijven volgt. Diversificatie zorgt voor een meer solide belegging. Beleggers die ook op zoek zijn naar een rendement op iets kortere termijn, kunnen beter beleggen in een mix van energiebeleggingen via een fonds zoals FutureEnergyFund.

Gediversifieerde beleggingen in FutureEnergyFund

FutureEnergyFund is een obligatiebelegging die 7,5% rente per jaar oplevert. Deze rente komt voort uit beleggingen in Duitse windturbines en zonneparken door beheermaatschappij WindShareFund. Daarnaast wordt negen procent van de beleggingen rechtstreeks belegd in aandelen van bedrijven die werken aan de ontwikkeling van groene waterstoftechnologie. Deze energiebeleggingsmix levert een maximale rentebonus van 12% op. Zo biedt het fonds een goed gediversifieerde, duurzame belegging voor beleggers die financieel rendement én groen rendement willen.Source link