Wordt het terugleveren van de stroom van onze zonnepanelen ook bij ons beperkt?

  • 11.04.2023
  • Kurt Deman
  • 3 min

De Nederlandse netbeheerders roepen consumenten op om de volgende jaren steeds minder elektriciteit van hun zonnepanelen aan het stroomnet terug te leveren. In 2040 zou dat op piekuren nog maar iets meer dan de helft van vandaag mogen zijn. Dat meldt Solar Magazine. Zit zo’n scenario er ook bij ons aan te komen? We vroegen het aan expert Koen Vanthournout van VITO/EnergyVille.

De Nederlandse netbeheerders adviseren de regering om in het kalenderjaar 2040 bij erg zonnig weer en een lage energievraag 45 procent van de stroom die zonnepanelen leveren, af te toppen. Dat betekent dat huishoudens nog maar 55 procent van de maximale piekproductie van hun zonnepanelen op het stroomnet kunnen zetten. Koen Vanthournout: “De oproep van de Nederlandse netbeheerders is gestoeld op twee aspecten: de capaciteit van het stroomnet en de balans tussen vraag en aanbod. De hoeveelheid geproduceerde energie moet immers gelijk zijn aan wat we verbruiken. Gebeurt dat niet, dan ontstaat er onstabiliteit.”

Stroomnet beter uitgerust

“Het Nederlandse stroomnet ziet er helemaal anders uit dan het onze”, gaat de expert verder. “Onze noorderburen hebben zelfs al installaties geweigerd omwille van een gebrek aan capaciteit. Het Belgische stroomnet is beter uitgerust. Al wil dat niet zeggen dat er zich nooit problemen manifesteren. Die hinder blijft wel beperkt en lokaal. Problemen rond het uitvallen van omvormers pakt de netbeheerder ook doorgaans snel aan.”

Koen Vanthournout wijst erop dat Europa de netbeheerders oplegt om na te gaan in hoeverre hun stroomnetten de energietransitie in de toekomst kunnen opvangen. “De capaciteit van het net moet voldoende zijn om pieken aan zowel productie- als verbruikszijde op te vangen. Belangrijk om weten is dat op korte termijn zonnepanelen  lokaal voor een hogere piek op het stroomnet kunnen zorgen. Op langere termijn zullen de warmtepompen en elektrische wagens echter leidend worden. Wanneer onze infrastructuur die evolutie van stijgend elektrisch verbruik aankan, dan is ze automatisch ook voldoende uitgerust voor de productie van onze zonnepanelen.”

Investeringsplan van 4 miljard euro

Volgens Koen Vanthournout zou het stroomnet, zoals het er vandaag uitziet, die toekomstige pieken niet kunnen opvangen. “Dat verklaart meteen ook het investeringsplan van vier miljard euro van Fluvius.” Hoewel de expert de Nederlandse vraag van de netbeheerders verregaand noemt, sluit hij niet helemaal uit dat Belgische gezinnen op langere termijn ook op bepaalde momenten niet alle opgewekte stroom op het net kwijt kunnen. “In Duitsland is het ofwel verplicht om een omvormer te installeren die kleiner is dan het vermogen van de zonnepanelen of je moet een bakje plaatsen waarmee de netbeheerder de productie van de zonnepanelen vanop afstand kan aftoppen. Wanneer dat gebeurt, ontvang je wel een vergoeding.”

Capaciteitstarief

Koen Vanthournout wijst erop dat verschillende stimuli vandaag al de piekafzet op het stroomnet beperken en de balans in evenwicht houden. “Het capaciteitstarief moedigt aan om het verbruik te spreiden. Aan productiezijde heeft geen impact. Daarnaast is het voordeliger om het zelfverbruik op te krikken door de stroom van jouw zonnepanelen zelf te verbruiken. De marktwerking met vraag en aanbod op de energiebeurzen zorgt eveneens voor de nodige balans.”