Zuhal Demir (N-VA): deurwaarder en slotenmaker voor hardnekkige weigeraars digitale meter

  • 14.03.2023
  • Kurt Deman
  • 2 min

Vorige week vond in het Vlaams Parlement een geanimeerde discussie plaats rond de verplichte installatie van de digitale energiemeter. Als reactie op vragen van Vlaams Parlementslid Sam Van Rooy (Vlaams Belang) bevestigde minister Demir dat wie de digitale meter herhaaldelijk blijft weigeren, het bezoek van een deurwater en slotenmaker mag verwachten.

Volgens Sam Van Rooy weigeren 13.000 Vlamingen de digitale meter expliciet. Bij 70.000 impliciete weigeringen zijn de dossiers nog lopende. Veel gezinnen geven elektrosensitiviteit als reden aan. De digitale meter met kabel en externe antenne, die Fluvius in het leven heeft geroepen om aan die verzuchtingen tegemoet te komen, is volgens de Vlaams Belang-politicus niks meer dan het verplaatsen van de beginpunt van de straling naar de gevel of de rooilijn. Hij hekelde bovendien dat met de plaatsing van die bekabelde digitale meter met minstens 340,08 euro kosten gepaard gaan.

Verplaatsing naar publieke domein

“Met een antenne op de rooilijn, verplaatsen we de elektromagnetische straling naar het publieke domein”, gaf minister Demir als repliek. “Daar zijn sowieso al andere vormen van elektromagnetische straling aanwezig. Niemand kan bijvoorbeeld vermijden dat iemand zijn gsm voor jouw woning gebruikt. Het bepalen van de kosten voor de plaatsing van een bekabelde digitale meter behoren tot de bevoegdheid van de Vlaamse energieregulator VREG.”

Sam Van Rooy gaf aan dat onze wetgeving geen passage rond de verplichte plaatsing van de digitale meter bevat. “Weigeren is geen misdrijf en daar zou ook geen strafwettelijke sanctie mogen tegenover staan. Bovendien verklaart de grondwet dat een woning onschendbaar is en dat je dus mensen de toegang mag weigeren. De Vlaming is door de verplichte plaatsing zwaar gekrenkt in zijn keuzevrijheid.”

Deurwaarder en slotenmaker

Minister Demir bleek weinig onder de indruk van die argumentatie. Ze wees op de vastgelegde procedure bij weigering met twee betalende ingebrekestellingen voor wie niet reageert op het aangetekend schrijven. “Fluvius kan de mensen die blijven weigeren dagvaarden”, luidde het. “Heeft dat geen effect, dan zal Fluvius gedwongen worden om met behulp van deurwaarders en slotenmakers de digitale meter te plaatsen.”